رای شماره 322 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 391/80

شاکی: آقای محمدجواد فروهش‌تهرانی

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1859/35 مورخ 3/12/1370 اداره نظارت بر امور بانک‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381

شماره دادنامه: 322

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌ است، بانک مرکزی بر خلاف قانون اصلاح صدور چک و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که ممنوعیت حساب را برای اشخاصی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت بانک مورد تعقیب قرار می‌گیرند سه سال مقرر نموده است با یک تصمیم شخصی و فراتر از قانون این ممنوعیت را طی دستورالعمل شماره 1859/35 مورخ 1370/12/03 مادام‌العمر قرار داده و تدوین مقررات بانکی را جزء وظایف خود دانسته است.دستورالعمل مورد شکایت با توجه به تصویب آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها و محدودیت سه ساله برای صادرکنندگان چک بلامحل کان‌لم‌یکن است. با عنایت به موارد فوق ابطال دستورالعمل 1859/35 مورخ 1370/12/03 بانک مرکزی مورد تقاضا است.اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نت/5411 مورخ 1380/12/20 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ساماندهی فعالیت‌های بانکی و تنظیم بازارهای مالی و گردش پولی به منظور ایجاد رونق و ثبات در وضعیت اقتصاد کشور تنطیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد و بخشنامه مورد شکایت در همین راستا ابلاغ شده است.خاطرنشان می‌گردد که در جهت تطبیق بیشتر آثار بخشنامه فوق‌الذکر با ماده 21 قانون صدور چک، بخشنامه شماره 4289 مورخ 1380/11/07 از طرف اداره اطلاعات بانکی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً منتفی و کان‌لم‌یکن به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به لایحه جوابیه اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی و بخشنامه جدید شماره 4829 مورخ 1380/11/07 بخشنامه مورد اعتراض کان‌لم‌یکن و منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره 1859/35 مورخ 1370/12/03 اداره نظارت بر امور بانک‌ها که از درجه اعتبار ساقط گردیده است وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع