رای شماره 129 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 129

تاریخ: 1383/03/31

کلاسه پرونده: 361/82

شاکی: آقای رضا رستمی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و... فقط نظر به پرداخت حقوق، فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن دارد. در حالی که مفاد ماده واحده قانون نظر به پرداخت کلیه موارد و مزایای شغلی به مستخدمین شهید...مثل فوق‌العاده جذب مناطق محروم یا کم‌تر توسعه‌یافته، فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و... برای مستخدم شهید و... با توجه به پست سازمانی و محل جغرافیایی وی در زمان شهادتش یا بعد از آن دارد. لیکن در آیین‌نامه مزبور به چنین مواردی اشاره نشده است. با عنایت به مراتب ابطال قسمت مورد نظر از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29584 مورخ 21/7/82 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و... موضوع تصویب‌نامه شماره 9866/ت 245 ه- مورخ 2/7/73 به موجب تصویب‌نامه شماره 25969/ت 22731 ه- مورخ 23/8/79 اصلاح گردیده است لذا ابطال آن سالبه به انتفاء موضوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح لایحه جوابیه شماره 29584 مورخ 21/7/82 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب هیات وزیران اصلاح و در نتیجه اعتراض شاکی نسبت به مفاد ماده مزبور منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در باب اعتراض شاکی نسبت به ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع