رای شماره 176 مورخ 1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 169/80

شاکی: آقای حسنعلی علیخانی

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره10/5974/18841مورخ 4/9/1374 و 800/34500 مورخ 18/1/1375 وزارت نیرو

تاریخ رای: یکشنبه 27 مرداد 1381

شماره دادنامه: 176

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است به‌موجب بخشنامه‌های مورد شکایت تصدی افراد دیپلمه و فوق دیپلم در پست‌های کارشناسی ممنوع شده و در نتیجه آن بسیاری از کارمندان زحمتکش و با سابقه شرکت‌ها از دریافت حکم کارشناسی و مزایای مربوطه آن محروم مانده‌اند با توجه به اینکه یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها است درخواست ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره410/40482 مورخ 1380/07/07 اعلام داشته‌اند بخشنامه‌های مورد شکایت به منظور ضابطه مند نمودن انتصاب در شرکت‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه و با هدف استفاده از خدمات افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر با گرایش‌های مورد نیاز بوده و شرایط احراز شغل مورد تصدی را دارا می‌باشند صادر گردیده و این اقدام در راستای عمل به قوانین موضوعه و رعایت عدالت صورت گرفته‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی به جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعترضا و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌های فوق‌الذکر متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مزبور نمی‌باشد بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود دارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع