رای شماره 132 مورخ 1383/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 361/78

شاکی:مدیرکل امور اداری شرکت خدمات هوایی آسمان

موضوع:ابطال بخشنامه‌های 601 و 1/601 و 2/601 فنی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه 7 تیر 1383

شماره دادنامه: 132

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌ است، در ماده 84 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی با وضع بخشنامه‌های 601 و 1/601 و 2/601 فنی داخلی خود موضوع ماده 84 قانون تامین اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داده و مبلغ مقطوعی مقرر نموده که ظاهراً به نظر می‌رسد قانون تامین اجتماعی را با بخشنامه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند محدود و منقوض کنند و تفسیر قانون عادی نیز با سازمان تامین اجتماعی نمی‌باشد وکلیه هزینه‌های کفن و دفن را باید تماماً پرداخت نمایند. لذا خواهشمند است دستور رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های مزبور سازمان تامین اجتماعی را صادر فرمایید. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1322/د/7100 مورخ 12/4/79 اعلام داشته‌اند، کمک هزینه کفن و دفن که در زمره حمایتهای تامین اجتماعی است، موضوع بند 18 ماده 2 و ماده 84 قانون تامین اجتماعی قرار گرفته است. بر اساس بند 18 ماده 2 «کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌شود.» مستند قانونی این سازمان در پرداخت کمک مورد بحث دو ماده است. 1- بند 18 ماده 2 و 2- ماده 84 بنابراین اولاً: استنتاج هرگونه حکمی در خصوص موضوع باید با لحاظ هر دو ماده صورت گیرد و استناد به ماده 84 بدون در نظر گرفتن بند 18 ماده 2 از لحاظ اصولی صحیح نیست. در بند 18 ماده 2 از هزینه کفن و دفن تحت عنوان «کمک» نامبرده شده است. بنابراین شامل هرگونه هزینه‌ای که از سوی خانواده‌های بیمه شدگان در خصوص کفن و دفن بیمه شده متوفی صورت می‌گیرد نخواهد گردید. چرا که اساساً میزان این هزینه، از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت است و بستگی به عوامل گوناگونی از قبیل چگونگی برگزاری مراسم محل دفن و غیره دارد که بررسی آنها عملاً غیر ممکن است به همین دلیل است که قانونگذار در بند 18 ماده 2 میزان این کمک را مقطوع دانسته تا سازمان تامین اجتماعی و همچنین بیمه شدگان در عمل با چنین مشکلاتی مواجه نگردند. با وصف مراتب فوق و ارسال تصویر بخشنامه شماره 13 فنی که متضمن آخرین تصمیم سازمان در این خصوص است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه پرداخت کمک کفن و دفن بیمه شده متوفی توسط سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده 84 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 بصراحت بند18 ماده 2 آن قانون به صورت مقطوع تجویز شده و تعیین مبلغ مقطوع مزبور علی‌الاصول به عهده سازمان مذکور محول است، بنابراین بخشنامه‌های مورد نظر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع