رای شماره 1452 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9901210 شماره دادنامه:9909970906011452 تاریخ: 28/11/99

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: دفتر شهری و شورای های اسلامی استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته: نامه شماره 580؍42؍80؍98 مورخ 18؍3؍1398 مدیرکل دفتر شهری استانداری گیلان (تسری امتیازات ایثارگران به کارمندان ایثارگر شهرداری)

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان طی مکاتبه شماره 580؍42؍80؍98 مورخ 18؍03؍98 خطاب به کلیه شهرداری های استان گیلان نسبت به تسری حکم جزء 6 بند 3 ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه برای رزمندگان دارای شش ماه سابقه خدمت داوطلبانه که شاغل در شهرداری ها هستند لازم الإجرا دانسته که مطابق با شکایت شاکی این امر ابتنای قانونی ندارد.

متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 580؍42؍80؍98 مورخ 18؍03؍98 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

شهردار محترم سراسر استان

سلام علیکم، احتراماً پیرو نامه شماره 526؍42؍80؍98 مورخ 8؍3؍1398 در خصوص بهره مندی رزمندگان دفاع مقدس از یک مقطع تحصیلی بالاتر مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه اعلام می‌دارد به استناد بخشنامه شماره 122726 مورخ 12؍3؍1398 رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور اعمال و بهره مندی رزمندگان داوطلب مشمول قانون تفسیر جزء (6) بند "ث" ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ 22؍02؍1398 خواهد بود. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: همانگونه که استحضار دارند جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه عنوان نموده است: «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر 25 درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از 6 ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنها تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نمایند....... 6- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق با قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» که استفساریه رفع اجمال از عبارت «حقوق و مزایای اجتماعی» نیز توسط مجلس شورای اسلامی به حقوق و مزایا استخدام و شغلی تفسیر و تسری داده شده است اما همان‌طور که مقنن در ابتدای بند "ث" ماده 88 مصوب نموده است: «دولت» در خصوص اجرای ردیف های شش گانه مندرج عهده‌دار تکلیف است و شهرداری‌ها به استناد قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد. بنابراین مزایای این بند قابل تسری به کارکنان رزمنده موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری ها نمی‌باشد بنابراین اقدام طرف شکایت در تسری این بند به کارکنان شهرداری ها مغایر اصل 71 قانون اساسی و دخالت در امور تقنینی و مخالف اصل 138 قانون اساسی و مغایر با بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:نسخه دوم در مورخ 20؍05؍1399 به اداره حقوقی استانداری گیلان ابلاغ شده که تا تاریخ تنظیم گزارش پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نشده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً شهرداری ها از نهادهای عمومی غیردولتی محسوب شده و مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1368 از مصادیق دستگاه های اجرایی شمرده می‌شوند و جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه نیز مقید به اجرا در دستگاه های دولتی نشده است بلکه به استناد صدر بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به پیش بینی اعتبار آن در بودجه سنواتی اقدام نماید، ثانیاً از حیث تاریخ اجرا نیز با توجه به اینکه قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21؍12؍1397 در تاریخ 22؍2؍1398 لازم الاجرا شده است و از آنجایی که مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم، مزایای مالی و استخدامی را هم در برمی گیرد با استفساریه مذکور بیان شده است، لذا از زمان لازم الاجرا شدن قانون استفساریه در تاریخ 22؍2؍1398 قابلیت اجرا دارد و دادنامه شماره 9809970906010547 مورخ 29؍80؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد بنابر این مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها