تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۲۶۰

پیام: چنانچه در اتهام زنای به عنف، عنف احراز نشده و شاکی پس از صدور حکم طی رضایت نامه رسمی اعلام گذشت نماید، مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ل. ضمن شکوائیه‌ای به تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ عنوان ریاست دادسرای عمومی و انقلاب... اعلام می‌دارد: مدت دو سال و اندی است که آقای م. به این‌جانب قول و قرار ازدواج داده بودند که بنده با توجه به این ‌که مشارٌالیها مرا عقد می‌نماید با ایشان رابطه داشته‌ام در این راستا ایشان مرا فریب دادند و در مورخ تیرماه ۹۱ به منزل ایشان رفتم و کسی در منزل نبود و ما برای انجام رابطه به زیرزمین منزل ایشان رفتیم و به نام­برده تأکید کردم که من دختر هستم ایشان با بنده رابطه جنسی برقرار نمود و.... بنده قبل از این ‌که با ایشان رابطه برقرار نمایم برابر فتوکپی گواهی پزشکی پرده بکارتم سالم بوده که گواهی پزشکی مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ جهت مزید اطلاع ضمیمه است و تقاضای رسیدگی دارد. توضیح این ‌که به ‌موجب گواهی مذکور خانم دکتر ف. جراح و متخصص بیماری‌های زنان و زایمان اعلام نموده در معاینه به ‌عمل‌ آمده از خانم ل. در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ساعت ۱۱ صبح، پرده بکارت ایشان سالم است. وی متولد ۱۳۶۵/۰۵/۲۹است. شکوائیه مذکور به پلیس امنیت اخلاقی جهت رسیدگی مقدماتی ارسال‌شده و پس از اعاده آن از پلیس مزبور رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع گردیده و بازپرس از شاکیه تحقیق و مشارٌالیها نزد بازپرس اظهار می‌دارد: وقتی داخل زیرزمین منزل وی رفتیم به ‌زور به من تجاوز کرد و از وی به لحاظ تجاوز به عنف شاکی هستم و بازپرس متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نموده که قرار صادره به موافقت معاون دادستان.... رسیده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان... ارجاع گردیده است. دادگاه مرقوم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ از شاکیه تحقیق که وی شکایت خود را به شرح فوق بیان داشته. در پاسخ این پرسش که حدوداً چند بار در چه تاریخ‌هایی متهم با شما زنا کرده است؟ اظهار می‌دارد: بعد از تجاوز به عنف در مرحله اول(که تاریخ آن را در این جلسه حدود شهریورماه ۹۱ اعلام داشته) حدوداً پانزده بار به بنده تجاوز و رابطه زنا داشته است. در پاسخ این سوال که آیا در مراحل بعدی نیز به زور به شما تجاوز کرده است؟ اظهار می‌دارد: در مراحل بعدی خودم راضی بودم ولی مرحله اول راضی نبودم چون به بنده قول ازدواج داده بود بنده هم راضی شدم ولی حالیه راضی به ازدواج نیست. پس ‌از آن دادگاه شاکیه را به پزشکی قانونی معرفی تا در خصوص صحت ‌و سقم ادعای وی دایر به ازاله بکارت اظهارنظر در صورت صحت موضوع تاریخ تقریبی آن و میزان ارش‌البکاره تعیین گردد و پزشکی قانونی استان... در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ساعت ۱۰/۱۱ از مشارٌالیها معاینه به عمل ‌آورده و اعلام داشته‌اند مدخوله است و تعیین زمان دقیق آن با توجه به گذشت زمان مقدور نیست و میزان ارش‌البکاره نام­برده دو درصد دیه کامله است. پس ‌از آن دادگاه معرفی شاکیه و متهم را از پلیس اطلاعات و امنیت خواستار شده که نام­بردگان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ معرفی دادگاه در جلسه فوق‌العاده‌ای که به همان تاریخ تشکیل داده از طرفین تحقیق به عمل‌ آورده شاکیه مطالب قبلی را بیان داشته، متهم نوشته‌ای را از شاکیه ارائه داده که شاکیه ضمن نوشته مذکور اعلام داشته: قبل از ارتباط با آقای م. ازدواج نموده‌ام با فردی که متأسفانه ناموفق بود و بکارت من به ‌وسیله آن ازدواج از بین رفت و درنتیجه ارتباط من با ایشان ارتباط یک زن شوهردار است و اضافه نموده دربار اول برادر شاکیه به بنده گفت که یک نفر مزاحم خواهرم می‌شود گفت با خواهرم صیغه موقت کن تا آن شخص مزاحم خواهرم نشود و حتی قصد ازدواج با وی نیز نداشتم و برگ مذکور را به من داد من بی‌گناه هستم و شاکیه مرتباً به بنده زنگ‌زده است. و شاکیه در خصوص برگه مذکور اظهار داشته: چون به زور به من تجاوز کرد یک نوشته از بنده گرفت و سفید نوشته بود و بنده انگشت زدم و چون سفید امضا مذکور را از من گرفت گفت چون قصد ازدواج داریم برای اینکه مأمورین به ما گیر ندهند یک سفید امضاء بده و بنده بدون خواندن متن انگشت زدم. دادگاه در این زمینه که شاکیه قبلاً ازدواج کرده یا خیر دستور انجام اقداماتی را به پلیس امنیت اخلاقی داده و مراتب از ثبت‌احوال استعلام شده، ابتدائاً اعلام نموده‌اند وی در تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۳۰با آقای ه. ازدواج کرده لیکن در تحقیقات بعدی مشخص‌شده که آقای ه. با خانم ع. ازدواج نموده و اشتباهی در این زمینه رخ داده است. مضافاً از خود آقای ه. هم تحقیق، وی اظهار داشته: خانم ل. را نمی‌شناسد و هیچ‌گونه ازدواجی با وی ننموده است. دادگاه ضمن تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مورد مهرالمثل شاکیه قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده و الف. به‌عنوان کارشناس مهرالمثل وی را ۳۸ سکه تمام بهار آزادی تعیین نموده که معادل ۳۸ میلیون تومان اعلام شده. سرانجام دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار نموده. در جلسه مقرر به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ که با حضور شاکیه متهم و وکیل تسخیری متهم تشکیل شده پس از بیان شکایت وسیله شاکیه به شرح قبل دادگاه اتهام ارتکاب زنای منتهی به ازاله بکارت شاکیه را به آقای م. تفهیم نموده، اظهار داشته: قبول ندارم و با شاکیه رفاقتی نداشته و ندارم. در پاسخ این سوال که اگر با شاکیه ارتباط خلاف شرع نداشته‌اید چرا نوشته‌ای به این صورت که وی سابقاً دارای همسر بوده و ازاله بکارت شده است؟ اظهار داشته: می‌خواستم با شاکیه صیغه کنم و چون اعتیاد به مواد مخدر داشت به ایشان صیغه برقرار نکردم. دادگاه قرار کفالت مبلغ چهارصد میلیون ریال در مورد متهم صادر نموده و نیز در این جلسه اتهام ارتکاب زنا را به شاکیه نیز تفهیم نموده، وی اظهار داشته: قبول دارم حدود یک سال با قول ازدواج که آقای ک. به بنده داد با وی رابطه زنا داشته‌ایم در مورد نام­برده نیز قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی به وجه التزام ده میلیون ریال صادر می‌گردد. مضافاً آخرین دفاع متهمین را اخذ نموده و نیز دفاعیات وکیل متهم را استماع کرده و متعاقب آن ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۶۱۵۴۰۰۰۴۹- ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ به اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت نموده‌اند و با استدلال به‌ عمل ‌آمده در دادنامه صادره و استناد به مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و استناد به فتاوای معتبر در مورد ارش‌البکاره و مهرالمثل به لحاظ عدم رضایت واقعی شاکیه در ازاله بکارت متهم را به اتهام ارتکاب زنا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق حدی و دوصدم دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش‌البکاره و پرداخت ۳۸ سکه تمام بهار آزادی بابت مهرالمثل در حق شاکیه محکوم نموده و نیز اتهام شاکیه را نیز محرز دانسته و به استناد مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۳۵ قانون مرقوم حکم بر محکومیت وی به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق حدی صادر و اعلام نموده و در خصوص اتهام آقای م. دایر به تجاوز به عنف به لحاظ عدم‌ کفایت ادله اثباتی حکم بر برائت وی صادر و حکم صادره حضوری و در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور توصیف گردیده و پس از صدور رأی مزبور به شاکیه به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۲۳۳۴۵- ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ دفتر اسناد رسمی شماره... اعلام رضایت نموده است و نهایتاً پس از ابلاغ رأی به طرفیت آقای م. با وکالت ک. در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نام­برده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به درخواست مطروحه نام­برده در دستور کار قرار گرفته است. مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظر خواه حین شور قرائت می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت ک. نسبت به قسمتی از دادنامه فوق صادره از شعبه اول کیفری استان...که مشعر است بر محکومیت وی به اتهام ارتکاب زنای منتهی به ازاله بکارت خانم ل. به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی وفق قواعد شرعی و قانونی و نیز پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل به وی به نحو مندرج و منعکس در رأی صادره اولاً: در خصوص محکومیت به شلاق حدی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که نقض رأی در قسمت معترضٌ­ علیه را ایجاب نماید به عمل نیامده و نیز رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و حصول علم برای قضات صادرکننده رأی که طریقه تحصیل آن متعارف و مستندات علم نیز ذکر گردیده موافق با موازین شرعی و قانونی بوده و اشکال و ایرادی بر آن مترتب و وارد نیست. صرفاً استناد به ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ما نحن ‌فیه صحیح نبوده و حذف می‌گردد و ماده ۲۲۵ استنادی نیز به ذیل ماده ۲۲۵ اصلاح می‌گردد و با توجه به ‌مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‌عمل ‌آمده رأی صادره در قسمت تجدیدنظر خواسته مزبور مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و ابرام می‌گردد. ثانیاً: در قسمت مربوط به ارش‌البکاره و مهرالمثل با توجه به این ‌که شاکیه به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره ۲۳۳۴۵- ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دفتر اسناد رسمی.... اعلام رضایت و گذشت نموده و از این حیث و با توجه به انتفاء جنبه خصوصی جرم موضوع قابلیت تعقیب نداشته مستنداً به بند ۱ شق ب ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره در این قسمت نقض بلا ارجاع می‌گردد. این رأی قطعی است. مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده گردد.

شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمدعلی کریم‌پور - عبدالغفور دری