اعلام رضایت رسمی شاکی در فرض عدم احراز عنف در زنا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در اتهام زنای به عنف، عنف احراز نشده و شاکی پس از صدور حکم طی رضایت نامه رسمی اعلام گذشت نماید، مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ل. ضمن شکوائیه‌ای به تاریخ 1392/09/04 عنوان ریاست دادسرای عمومی و انقلاب... اعلام می‌دارد: مدت دو سال و اندی است که آقای م. به این‌جانب قول و قرار ازدواج داده بودند که بنده با توجه به این ‌که مشارٌالیها مرا عقد می‌نماید با ایشان رابطه داشته‌ام در این راستا ایشان مرا فریب دادند و در مورخ تیرماه 91 به منزل ایشان رفتم و کسی در منزل نبود و ما برای انجام رابطه به زیرزمین منزل ایشان رفتیم و به نام‌برده تاکید کردم که من دختر هستم ایشان با بنده رابطه جنسی برقرار نمود و.... بنده قبل از این ‌که با ایشان رابطه برقرار نمایم برابر فتوکپی گواهی پزشکی پرده بکارتم سالم بوده که گواهی پزشکی مورخ 1390/08/25 جهت مزید اطلاع ضمیمه است و تقاضای رسیدگی دارد. توضیح این ‌که به ‌موجب گواهی مذکور خانم دکتر ف. جراح و متخصص بیماری‌های زنان و زایمان اعلام نموده در معاینه به ‌عمل‌ آمده از خانم ل. در تاریخ 1390/08/25 ساعت 11 صبح، پرده بکارت ایشان سالم است. وی متولد 1365/05/29 است. شکوائیه مذکور به پلیس امنیت اخلاقی جهت رسیدگی مقدماتی ارسال‌شده و پس از اعاده آن از پلیس مزبور رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع گردیده و بازپرس از شاکیه تحقیق و مشارٌالیها نزد بازپرس اظهار می‌دارد: وقتی داخل زیرزمین منزل وی رفتیم به ‌زور به من تجاوز کرد و از وی به لحاظ تجاوز به عنف شاکی هستم و بازپرس متعاقب آن در تاریخ 1392/09/11 به استناد تبصره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نموده که قرار صادره به موافقت معاون دادستان.... رسیده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان... ارجاع گردیده است. دادگاه مرقوم در تاریخ 1392/10/17 از شاکیه تحقیق که وی شکایت خود را به شرح فوق بیان داشته. در پاسخ این پرسش که حدودا چند بار در چه تاریخ‌هایی متهم با شما زنا کرده است؟ اظهار می‌دارد: بعد از تجاوز به عنف در مرحله اول(که تاریخ آن را در این جلسه حدود شهریورماه 91 اعلام داشته) حدودا پانزده بار به بنده تجاوز و رابطه زنا داشته است. در پاسخ این سوال که آیا در مراحل بعدی نیز به زور به شما تجاوز کرده است؟ اظهار می‌دارد: در مراحل بعدی خودم راضی بودم ولی مرحله اول راضی نبودم چون به بنده قول ازدواج داده بود بنده هم راضی شدم ولی حالیه راضی به ازدواج نیست. پس ‌از آن دادگاه شاکیه را به پزشکی قانونی معرفی تا در خصوص صحت ‌و سقم ادعای وی دایر به ازاله بکارت اظهارنظر در صورت صحت موضوع تاریخ تقریبی آن و میزان ارش‌البکاره تعیین گردد و پزشکی قانونی استان... در تاریخ 1392/10/19 ساعت 10/11 از مشارٌالیها معاینه به عمل ‌آورده و اعلام داشته‌اند مدخوله است و تعیین زمان دقیق آن با توجه به گذشت زمان مقدور نیست و میزان ارش‌البکاره نام‌برده دو درصد دیه کامله است. پس ‌از آن دادگاه معرفی شاکیه و متهم را از پلیس اطلاعات و امنیت خواستار شده که نام‌بردگان در تاریخ 1392/11/06 معرفی دادگاه در جلسه فوق‌العاده‌ای که به همان تاریخ تشکیل داده از طرفین تحقیق به عمل‌ آورده شاکیه مطالب قبلی را بیان داشته، متهم نوشته‌ای را از شاکیه ارائه داده که شاکیه ضمن نوشته مذکور اعلام داشته: قبل از ارتباط با آقای م. ازدواج نموده‌ام با فردی که متاسفانه ناموفق بود و بکارت من به ‌وسیله آن ازدواج از بین رفت و درنتیجه ارتباط من با ایشان ارتباط یک زن شوهردار است و اضافه نموده دربار اول برادر شاکیه به بنده گفت که یک نفر مزاحم خواهرم می‌شود گفت با خواهرم صیغه موقت کن تا آن شخص مزاحم خواهرم نشود و حتی قصد ازدواج با وی نیز نداشتم و برگ مذکور را به من داد من بی‌گناه هستم و شاکیه مرتبا به بنده زنگ‌زده است. و شاکیه در خصوص برگه مذکور اظهار داشته: چون به زور به من تجاوز کرد یک نوشته از بنده گرفت و سفید نوشته بود و بنده انگشت زدم و چون سفید امضا مذکور را از من گرفت گفت چون قصد ازدواج داریم برای اینکه مامورین به ما گیر ندهند یک سفید امضا بده و بنده بدون خواندن متن انگشت زدم. دادگاه در این زمینه که شاکیه قبلا ازدواج کرده یا خیر دستور انجام اقداماتی را به پلیس امنیت اخلاقی داده و مراتب از ثبت‌احوال استعلام شده، ابتدائا اعلام نموده‌اند وی در تاریخ 1385/01/30 با آقای ه. ازدواج کرده لیکن در تحقیقات بعدی مشخص‌شده که آقای ه. با خانم ع. ازدواج نموده و اشتباهی در این زمینه رخ داده است. مضافا از خود آقای ه. هم تحقیق، وی اظهار داشته: خانم ل. را نمی‌شناسد و هیچ‌گونه ازدواجی با وی ننموده است. دادگاه ضمن تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مورد مهرالمثل شاکیه قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده و الف. به‌عنوان کارشناس مهرالمثل وی را 38 سکه تمام بهار آزادی تعیین نموده که معادل 38 میلیون تومان اعلام شده. سرانجام دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار نموده. در جلسه مقرر به تاریخ 1393/03/25 که با حضور شاکیه متهم و وکیل تسخیری متهم تشکیل شده پس از بیان شکایت وسیله شاکیه به شرح قبل دادگاه اتهام ارتکاب زنای منتهی به ازاله بکارت شاکیه را به آقای م. تفهیم نموده، اظهار داشته: قبول ندارم و با شاکیه رفاقتی نداشته و ندارم. در پاسخ این سوال که اگر با شاکیه ارتباط خلاف شرع نداشته‌اید چرا نوشته‌ای به این صورت که وی سابقا دارای همسر بوده و ازاله بکارت شده است؟ اظهار داشته: می‌خواستم با شاکیه صیغه کنم و چون اعتیاد به مواد مخدر داشت به ایشان صیغه برقرار نکردم. دادگاه قرار کفالت مبلغ چهارصد میلیون ریال در مورد متهم صادر نموده و نیز در این جلسه اتهام ارتکاب زنا را به شاکیه نیز تفهیم نموده، وی اظهار داشته: قبول دارم حدود یک سال با قول ازدواج که آقای ک. به بنده داد با وی رابطه زنا داشته‌ایم در مورد نام‌برده نیز قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی به وجه التزام ده میلیون ریال صادر می‌گردد. مضافا آخرین دفاع متهمین را اخذ نموده و نیز دفاعیات وکیل متهم را استماع کرده و متعاقب آن ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1393/04/10 به اکثریت آراء به صدور رای مبادرت نموده‌اند و با استدلال به‌ عمل ‌آمده در دادنامه صادره و استناد به مواد 160 و 211 و 221 و 224 و 225 قانون مجازات اسلامی 1392 و استناد به فتاوای معتبر در مورد ارش‌البکاره و مهرالمثل به لحاظ عدم رضایت واقعی شاکیه در ازاله بکارت متهم را به اتهام ارتکاب زنا به تحمل 100 ضربه شلاق حدی و دوصدم دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش‌البکاره و پرداخت 38 سکه تمام بهار آزادی بابت مهرالمثل در حق شاکیه محکوم نموده و نیز اتهام شاکیه را نیز محرز دانسته و به استناد مواد 160 و 211 و 221 و 235 قانون مرقوم حکم بر محکومیت وی به تحمل 100 ضربه شلاق حدی صادر و اعلام نموده و در خصوص اتهام آقای م. دایر به تجاوز به عنف به لحاظ عدم‌ کفایت ادله اثباتی حکم بر برائت وی صادر و حکم صادره حضوری و در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور توصیف گردیده و پس از صدور رای مزبور به شاکیه به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره 23345 - 1392/04/09 دفتر اسناد رسمی شماره... اعلام رضایت نموده است و نهایتا پس از ابلاغ رای به طرفیت آقای م. با وکالت ک. در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نام‌برده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به درخواست مطروحه نام‌برده در دستور کار قرار گرفته است. مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظر خواه حین شور قرائت می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت ک. نسبت به قسمتی از دادنامه فوق صادره از شعبه اول کیفری استان...که مشعر است بر محکومیت وی به اتهام ارتکاب زنای منتهی به ازاله بکارت خانم ل. به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی وفق قواعد شرعی و قانونی و نیز پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل به وی به نحو مندرج و منعکس در رای صادره اولا: در خصوص محکومیت به شلاق حدی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که نقض رای در قسمت معترضٌ‌ علیه را ایجاب نماید به عمل نیامده و نیز رای صادره با توجه به محتویات پرونده و حصول علم برای قضات صادرکننده رای که طریقه تحصیل آن متعارف و مستندات علم نیز ذکر گردیده موافق با موازین شرعی و قانونی بوده و اشکال و ایرادی بر آن مترتب و وارد نیست. صرفا استناد به ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 در ما نحن ‌فیه صحیح نبوده و حذف می‌گردد و ماده 225 استنادی نیز به ذیل ماده 225 اصلاح می‌گردد و با توجه به ‌مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‌عمل ‌آمده رای صادره در قسمت تجدیدنظر خواسته مزبور مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و ابرام می‌گردد. ثانیا: در قسمت مربوط به ارش‌البکاره و مهرالمثل با توجه به این ‌که شاکیه به شرح رضایت‌نامه رسمی شماره 23345 - 1393/04/09 دفتر اسناد رسمی.... اعلام رضایت و گذشت نموده و از این حیث و با توجه به انتفاء جنبه خصوصی جرم موضوع قابلیت تعقیب نداشته مستندا به بند 1 شق ب ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صادره در این قسمت نقض بلا ارجاع می‌گردد. این رای قطعی است. مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمدعلی کریم‌پور - عبدالغفور دری

منبع
برچسب‌ها