رای شماره 153 مورخ 1381/05/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 454/80

شاکی: آقای حسین باقری‌نیا

موضوع: ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال

تاریخ رای: یکشنبه 6 مرداد 1381

شماره دادنامه: 153

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی خلاف قانون بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره 9866/ت245ه- مورخ 1373/07/02 هیات وزیران شده و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره 9866/ت245ه‌ مورخ 1373/07/02 هیات وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره 25969/ت22731ه‌ مورخ 1379/08/23 اصلاح شرعی و بدین جهت به شرح دادنامه شماره 329-330 و 331 مورخ 1379/11/02 هیات عمومی دیوان اعتراض نسبت به ماده مذکور منتفی اعلام گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض مجدد به ماده مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع