‎‎‎ماده 65 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌ گیرد. در این صورت:
الف - در مورد اختراعات باید هزینه‌ های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب - علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه ‌بندی بین ‌المللی مجدداً طبقه‌ بندی شود.