اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها