رای شماره 106 و107 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 81/291،82/299

شاکی:آقای موسی الرضا داغی و غیره

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 8344/05/32 مورخ 9/6/81 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار

تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383

شماره دادنامه: 106-107

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار به استناد بخشنامه شماره 8344/05/32 مورخ 9/6/81 تحویل سهیمه سبوس به گاوداریها را منوط به استخدام یک نفر به عنوان مدیر فنی و تولید علمی بهداشتی در گاوداریها نموده است. اقدام جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و بر خلاف نص صریح ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 50 می‌باشد. قابل ذکر است هیات عمومی دیوان قبلاً به موجب دادنامه شماره 257 مورخ 20/8/80 مصوبه جهاد کشاورزی خراسان مبنی بر الزام به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور برای مرغداریها و دامداریها را ابطال نموده است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره14095/010/1/124 مورخ 4/10/81 اعلام داشته‌اند، با توجه به قانون تفکیکی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 69 و نیز تصویب‌نامه اهداف و وظایف مصوب 72 ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی فاقد اعتبار بوده و ملاک عمل در نحوه تدوین نظام دامپروری قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی و قوانین بعدی آن می‌باشد. در سال 74 نظام دامپروری کشور تدوین و توسط وزراء وقت جهاد سازندگی جهت اجراء ابلاغ گردیده است. نامه مورد شکایت در راستای ابلاغ نظام دامداری فوق‌الذکر صورت گرفته و در واقع تقاضای تطبیق وضع دامداریها با مقررات نظام دامپروری محسوب می‌گردد. مضافاً اینکه بند 15 از ماده 14 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 3/4/80 به صراحت واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را به استفاده از دانش آموختگان آن بخش مکلف نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد حق و تکلیف و یا سلب حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از حقوق مذکور اختصاص به حکم قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد، بنابراین بخشنامه شماره 8344/05/32 مورخ 9/6/81 به عنوان شرکت تعاونی گاوداران شیری سبزوار مبنی بر الزام واحدهای گاوداری به استخدام مدیرفنی و تولید علمی و بهداشتی و قطع سهمیه سبوس آنان از تاریخ اول مهر سال 81 در صورت عدم استخدام شخص مذکور خارج از حدود اختیارات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع