رای شماره 128 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 31/ خرداد/1383

شماره دادنامه: 128

کلاسه پرونده: 241/82

شاکی: آقای هادی حیدری

موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی ایلام به رعایت مفاد ماده 85 قانون استخدام شهرداری‌ها و ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف شهرداری ایلام با عنایت به ماده 85 قانون استخدام شهرداری‌ها از اینجانب خواسته شده به محل کار اولیه مراجعه و حکم بازنشستگی کان‌لم‌یکن تلقی گردیده است. بنا به مراتب فوق ابطال بخشنامه و صدور حکم بر بقاء حکم بازنشستگی را استدعا می‌نمایم. شاکی همچنین طی نامه مورخ 14/3/83 نسبت به درخواست ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی اعلام انصراف نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و عدم تحقق اجتماع شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این قسمت وجود ندارد و شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی به صدور حکم بازنشستگی جهت رسیدگی به شعبه 11 بدون دیوان اعاده می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع