اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

مصوب 1397/02/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1397/02/16 به پیشنهاد شماره 18584 /62 مورخ 1396/02/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-، اساسنامه صندوق تامین خسارت‌ های بدنی را به شرح زیر تصویب کرد:
صندوق تامین خسارت های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود، نهاد عمومی غیردولتی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل بر اساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی و احکام مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از این پس «قانون» نامیده می‌شود، اداره می‌ گردد.
موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث می ‌باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (22) قانون، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه ‌گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (17) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.
تبصره - هرگونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.
مدت فعالیت صندوق نامحدود می‌باشد.
مرکز اصلی صندوق، تهران است و در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می ‌تواند در مراکز استان ‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.
ارکان صندوق عبارتند از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات نظارت
پ - مدیر صندوق
ت - حسابرس
مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر است:
الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)
ب - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ - وزیر دادگستری
ت - وزیر صنعت، معدن و تجارت
ث - رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج - دادستان کل کشور (بدون حق رای)
تبصره 1- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت می‌ کند.
تبصره 2- مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است.
تبصره 3- مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌ العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا با دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود.
تبصره 4- دعوت از اعضای مجمع عمومی توسط رییس مجمع و با ارسال دعوت نامه ‌ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می‌شود. دعوت نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.
تبصره 5- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای صاحب رای رسمیت می ‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت آرای اعضای حاضر صاحب رای معتبر است. مصوبات و تصمیمات مجمع توسط رییس مجمع ابلاغ می‌شود.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - تعیین سیاست ‌ها و خط مشی کلی صندوق.
ب - تصویب آیین ‌نامه ‌های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
پ- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش مدیر صندوق پس از تایید هیات نظارت راجع به عملکرد و صورت‌ های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصویب ترازنامه و صورت ‌های مالی صندوق.
ت - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق و نیز تصویب متمم و اصلاحیه بودجه.
ث - تصویب تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ‌ها در صورت لزوم.
چ - اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول صندوق.
ح - تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت.
خ - تصویب ارجاع دعاوی به داوری، استرداد دعاوی و صلح و ارجاع به دادرسی در خصوص پرونده‌ های غیرمرتبط با وظایف ذاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د - اتخاذ تصمیم در خصوص خرید و فروش اموال غیرمنقول صندوق.
ذ - تصویب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (24) قانون.
ر - نصب و عزل مدیر صندوق مطابق بند (ت) ماده (28) قانون.
ز - تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای هیات نظارت و حقوق و مزایای مدیر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ژ - تعیین حسابرس و میزان حق الزحمه وی.
س - اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد هیات نظارت و ارایه آن برای تصویب هیات وزیران.
ش - پیشنهاد آیین ‌نامه نحوه بازیافت خسارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح آن.
ص - اتخاذ تصمیم در خصوص سایر آیین ‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هایی که به موجب قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.
هیات نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر است که از بین افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی و نیز حداقل (5) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از کارکنان شاغل در دستگاه ذی ‌ربط و سازمان‌های تابعه، تعیین می ‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌ های بعد و نیز تغییر آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذی ‌ربط بلامانع است:
الف - نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
ب - نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ - نماینده وزیر دادگستری
ت - نماینده بیمه مرکزی
ث - نماینده دادستان کل کشور (بدون حق رای)
ج- نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه ‌گران ایران
تبصره 1- اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود.
تبصره 2- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
تبصره 3- مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، بدون حق رای در جلسات هیات نظارت شرکت می‌ کند.
تبصره 4- دعوت از اعضای هیات نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیات نظارت) و با ارسال دعوت‌ نامه ‌ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می‌شود.
تبصره 5- جلسات هیات نظارت حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت می ‌یابد و تصمیمات آن با سه رای از حاضرین دارای حق رای معتبر است.
وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
الف - نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب - بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و سایر صورت‌ های مالی صندوق برای ارایه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.
پ - بررسی و تایید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارایه به مجمع عمومی.
ت - بررسی و تایید آیین‌ نامه ‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ث - بررسی و تایید تشکیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج - ارایه گزارش عملکرد در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.
چ - بررسی و تایید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به خرید و فروش اموال غیرمنقول و ارایه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ح - تهیه آیین‌نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارایه آن به مجمع عمومی.
خ - بررسی و تایید ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ‌ها در صورت لزوم، جهت تصویب مجمع عمومی.
د - بررسی و تصویب ترکیب پرتفوی (سبد) سرمایه ‌گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق (خرید اوراق بهادار بدون خطر و سپرده‌ گذاری نزد بانک های دولتی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف‌ های مجاز مصوب به تفکیک در بانک‌ های دولتی و ابزارهای مورد استفاده.
ذ - پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ر - بررسی و پیشنهاد سایر آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است.
مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و دارای اختیارات لازم برای اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین ‌نامه‌ ها و دستورالعمل های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات نظارت می ‌باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر قانون، این اساسنامه و بودجه مصوب.
ب- تهیه ترازنامه و صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارایه آن به هیات نظارت و حسابرس.
پ- تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و نیز عنداللزوم تهیه اصلاحیه و متمم بودجه و ارایه آن به هیات نظارت.
ت- پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ‌ها و ارایه آن به هیات نظارت.
ث - به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق، تعیین سمت و برنامه ریزی برای آموزش آنها در صورت لزوم بر اساس آیین‌ نامه استخدامی صندوق.
ج - نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراجع قضایی و غیرقضایی و دستگاه‌ های دولتی و غیردولتی با حق توکیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
چ- پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده های غیرمرتبط با وظایف ذاتی صندوق به هیات نظارت.
ح- ارایه گزارش و پیشنهادهای لازم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول به هیات نظارت.
خ- تهیه و پیشنهاد سایر آیین‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ های ذیربط جهت ارایه به هیات نظارت.
د- ارایه پیشنهاد در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول به هیات نظارت.
ذ - پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق.
ر- تصمیم‌ گیری برای خرید اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوی (سبد) و مصوبات هیات نظارت.
ز- سپرده گذاری موجودی نقد مازاد صندوق نزد بانک های دولتی در چارچوب ترکیب پرتفوی (سبد) مصوب هیات نظارت.
ژ- افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
س- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی صندوق به هیات نظارت جهت تایید با رعایت قوانین مربوط.
ش - نصب و عزل معاونین و مدیران صندوق در چارچوب آیین ‌نامه استخدامی صندوق.
ص- تهیه و تدوین دستورالعمل‌ ها و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر دستورالعمل‌ ها و آیین ‌نامه‌ های مورد نیاز صندوق برای ارایه به هیات نظارت.
ض- انجام کلیه وظایف و اقدامات مربوط به دبیری مجمع عمومی و هیات نظارت.
ط - ارایه گزارش در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به هیات نظارت و مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.
ظ - ارجاع پرونده ‌های مورد اختلاف صندوق و شرکت‌ های بیمه ‌ای به هیات موضوع ماده (29) قانون.
تبصره 1(اصلاحی 1397/03/30)- اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک ‌ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یک نفر از مدیران صندوق به انتخاب هیات نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود. در مورد وجوهی که صندوق از محل درآمد عمومی دریافت می‌نماید رعایت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - الزامی است.
تبصره 2- مدیر صندوق می ‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از معاونین، مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت مدیر صندوق نخواهد بود.
تبصره 3- مدیر صندوق می‌ تواند با تایید هیات نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
مجمع عمومی از میان سازمان حسابرسی، موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور را به عنوان حسابرس مستقل که دارای وظایف و اختیارات بازرس قانونی خواهد بود، برای مدت یک سال انتخاب می‌ کند.
حسابرس می ‌تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.
حسابرس درباره صحت صورت‌ های مالی که مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می ‌کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیات نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می ‌کند.
مدیر صندوق گزارش عملکرد سالانه و همچنین ترازنامه و سایر صورت ‌های مالی صندوق را حداقل (30) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس تسلیم خواهد کرد. گزارش حسابرس حداقل (10) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می‌گیرد.
تبصره - مجمع عمومی عادی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی گزارش مذکور را رسیدگی نماید.
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می ‌یابد.
صندوق موظف است حساب‌ های منابع، مصارف، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برای اعضای مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
مدیر صندوق و هیات نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پایان آذرماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم کنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفندماه، آن را تصویب نماید.
منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف - هشت درصد (8 ٪) از حق بیمه اجباری موضوع قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) قانون.
ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند وصول می‌شود، با رعایت دستورالعمل مربوط.
پ - مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت‌ زیان ‌دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می‌ کند.
ت - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) قانون.
ث - بیست درصد (20 ٪) از جریمه‌ های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
ج - بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه ‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.
چ - جریمه های موضوع بند (پ) ماده (4) و بند (ت) ماده (57) قانون.
ح - کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
خ - بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در صورت پیش ‌بینی در قوانین بودجه سنواتی.
تبصره 1- کلیه درآمدهای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز و صد درصد (100 ٪) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 2- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌ های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می‌باشد.
در اجرای تبصره (1) ماده (22) قانون، مدیر صندوق موظف است میزان مبالغ پرداختی و خسارت وارده به صندوق را ارزیابی و جهت وصول به دادگاه گزارش نماید.
شرکت ‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می ‌باشند، موظفند:
الف - در اجرای بند (الف) ماده (24) قانون، معادل هشت درصد (8 ٪) از حق بیمه اجباری را بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) قانون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند.
ب - مبالغ موضوع بند (ب) ماده (24) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.
تبصره - در صورتی که هر یک از شرکت‌ های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (24) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطابق با آیین ‌نامه موضوع ماده (57) قانون اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است:
الف - در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه ‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را به منظور تامین بخشی از منابع صندوق، پیش ‌بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (24) قانون به صندوق پرداخت شود.
ب (اصلاحی 1397/03/30)- نسبت به پیش ‌بینی مبالغ موضوع بند (پ) ماده (4) قانون در لوایح بودجه‌ سنواتی، جهت اختصاص صددرصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.
پ - نسبت به پیش ‌بینی جریمه ‌های وصولی موضوع بند (ت) ماده (57) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (3) ماده (57) قانون اقدام نماید.
ت - در صورت کسری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تایید و اعلام مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف پانزده روز پس از پایان هر ماه مبالغ موضوع بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (19) اساسنامه را به صندوق پرداخت نماید.
مازاد منابع بر مصارف در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می‌شود.
صندوق مکلف است جهت پیش‌ بینی ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته‌ های لازم را محاسبه و اعمال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری