تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۳۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۲۰۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- منظور از «تسلیم طفل» در بند (ب) ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند، قرار گیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیمومت و ولایت ندارد.
۲- تصمیم فوق الذکر، اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل یا نوجوان بزهکار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می‌شود و تصریح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره ۳ ذیل بند (ث) ماده ۸۸ قانون مذکور، موید این موضوع است و این تصمیم منافاتی با تصمیم دادگاه خانواده در مواردی نظیر قیمومت ندارد.
ب - توضیح مولفان: ماده ۱۱۷۳ قانونی مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ اصلاح شده لذا منظور مقنن, ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۱) قانون مدنی است.