نظریه مشورتی شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15

تاریخ نظریه: 1399/06/15
شماره نظریه: 7/99/696
شماره پرونده: 99-168-696 ک

استعلام:

با توجه به اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماری‌های مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علی‌الخصوص دادستان‌ها جهت استفاده از قوه قهریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان‌های اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها می‌شوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم می‌شوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به مراکز موصوف معرفی می‌شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت می‌باشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هزینه‌های درمانی خودداری می‌نمایند و در آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشاره‌ای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است
حال ابهامات و سوال‌های مطرح شده آن است که:
1- آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینه‌های درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟
2- آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202 ق.آ.د.ک و خود معرف، فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری می‌شوند نباید هزینه‌ای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟
3- آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن ،با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حساب‌های دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق بند‌های «پ» و «ت» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه نگه‌داری و درمان مجانین مصوب 1398/1/26 رئیس قوه قضایه، اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناک که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن، وی را در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد، هر دو مشمول آیین‌نامه یاد‌شده‌اند و مطابق ماده 10 این آیین‌نامه: «دولت موظف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آیین‌نامه و مفاد ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و توان‌بخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید».

منبع