نظریه مشورتی شماره 7/1402/423 مورخ 1402/11/07

تاریخ نظریه: 1402/11/07
شماره نظریه: 7/1402/423
شماره پرونده: 1402-186/1-423ک

استعلام:

در بندی از عفو مقام معظم رهبری به مناسبت 22 بهمن آمده است که در حبس‌های بیش از 5 سال، دو سوم آن مشمول عفو می‌شود. حال چنانچه پس از اعمال عفو و محاسبه یک سوم، محکوم‌علیه بیش از یک سوم حبس تحمل کرده باشد و در عین حال دارای محکومیت جزای نقدی یا شلاق در این پرونده و یا حبس در پرونده دیگری باشد، ملاک محاسبه محکومیت حبس بدل از جریمه یا شلاق در این پرونده یا حبس پرونده دیگر، بلافاصله پس از تاریخ محاسبه یک سوم می‌باشد یا ملاک محاسبه از زمان وصول دستور عفو می‌باشد؟ به عبارتی میزان حبس تحمل شده بیش از یک سوم، قابل محاسبه و انطباق بر سایر مجازات‌ها می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از آن‌جا که در فرض سوال تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محکوم در اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا بوده است، موجب قانونی جهت محاسبه میزان حبس تحمل شده بیش از یک‌سوم بابت شلاق تعزیری و جزای نقدی موضوع محکومیت وجود ندارد.
2- نظر به اینکه در فرض سوال، علت بازداشت محکوم‌علیه، تحمل حبس به موجب حکم قطعی محکومیت اول و قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتکاب جرم جدید و صدور حکم محکومیت دوم، بنابراین و با لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب قانونی جهت احتساب ایام حبس قبلی برای محکومیت دوم وجود ندارد.
3- در صورتی که اجرای محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای دوم پس از شمول عفو محکوم‌علیه باشد، ایام بازداشت پس از شمول عفو در محکومیت دوم متهم (محکوم‌علیه) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

منبع