رای شماره 733 مورخ 1400/05/23هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد شکایت:

فصل دوم......الف- مناطق جنگی

10- در استان بوشهر فقط کارکنان شاغل در گروهان ها و پاسگاه های ساحلی برابر جدول پیوست مشمول طرح و از یک سوم امتیاز جنگی برخوردار می‌شوند.

تبصره - سربازان منقضی خدمت از یگان های ساحلی بوشهر از یک سوم امتیاز مربوط بهره مند گردند.

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: طبق دستورالعمل شماره 28؍1333؍3610 مورخه 28؍09؍1396 ستاد کل نیروهای مسلح بندی تحت عنوان ماده 112برنامه ششم توسعه گنجانده شده برای کسانی که در مناطق جنگی خدمت می نمایند از امتیازاتی برخوردار گردند. تعریف ستاد کل از مناطق جنگی این است: دفاع در مقابله با دشمن خارجی که با ارتش منظم اقدام به تجاوز می‌نماید و نیز قسمتی از مناطق جغرافیایی بین دو یا چند کشور متخاصم که نیروهای مسلح با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در آن مستقر و با نبرد مستقیم یا تبادل آتش با یکدیگر درگیر می‌شوند. در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، بندر دیلم، بندر گناوه، جزیره خارک و بندر بوشهر نیز جزو مناطق جنگی محسوب شده، اما متاسفانه ناجا به موجب بخشنامه فوق، صرفاً یگان های ساحلی ژاندارمری سابق را که در استان بوشهر خدمت کرده اند را مشمول دستورالعمل ستاد کل دانسته، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه نیروی انتظامی به دلیل مخالف با مفاد دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح و بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دارم.

چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت: 1- بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در گردش کار تقدیمی راجع به مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان های نیروهای مسلح که مقرر فرموده اند «نیروهای مسلح تابع سیاست های ستاد کل هستند و وقتی آن ستاد سیاست های را ابلاغ می کنند لازم الاجرا می‌باشد.» 2- دستورالعمل مذکور منطبق با ابلاغیه شماره 10؍2223؍55 ن؍335 مورخ 02؍12؍88 قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) ستاد کل نیروهای مسلح اصدار یافته و نیروی انتظامی در راستای دستورالعمل مورد اشاره اقدام به بومی سازی و اجرایی نمودن دستورالعمل مذکور طی ابلاغیه شماره 1؍422- 21؍17؍13؍103 مورخ 07؍03؍1392 نموده است. با توجه به این که ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برای سایر نیروهای مسلح لازم الاجرا و اتباع می‌باشد و با توجه به استقرار مفاد ابلاغیه مذکور، این نیرو و همچنین سایر نیروهای مسلح مکلف به اجرای مفاد دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

« رای هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه، اولا ً مستفاد از قوانین مختلف از جمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367؍12؍‌07 مجلس شورای اسلامی، تبصره 5 ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب 1372 و بند «الف» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، تعیین مناطق جنگی و عملیاتی دوران دفاع مقدس بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. ثانیاً مطابق نامه شماره 97274؍12؍1؍2213 مورخ 10؍07؍1397 و ابلاغیه شماره 3610؍02؍1333؍128 مورخ 03؍06؍1399 ستاد کل نیروهای مسلح، فقط ساحل شهر بوشهر از تاریخ 31؍06؍1359 تا تاریخ 27؍05؍1367 جزو منطقه جنگی محسوب و مقرر شده: « شهرهای متاثر از جنگ... (دیلم، گناوه، بوشهر از جاده ساحلی به دریا) 1؍2- شهرهای متاثر از جنگ به تفکیک استان ها:... ج: استان بوشهر: بندر دیلم، گناوه، بندرریگ، بوشهر به امتداد جاده ساحلی تا بندر بوشهر (فقط شامل عملیات های انجام شده در داخل دریا)»، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت در خصوص جنگی محسوب نمودن ساحل بوشهر، منطبق بر ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد و مغایرتی با مصوبات ستادکل و بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، بنابراین و من حیث المجموع قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها