رای شماره 370 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 144/79

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال مصوبه مورخ 26/4/1378 شورای گسترش آموزش عالی موضوع ایچاد موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنایع ایران

تاریخ رای:یکشنبه 15 دی 1381

شماره دادنامه: 370

مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 6802/1/ن مورخ 1379/04/19 اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تنظیمی در خصوص نحوه عملکرد مسئولین مجتمع آموزش عالی صنایع ایران ارسال می‌شود و چون مصوبه مورخ 1378/04/26 شورای گسترش آموزش عالی پیرامون ایجاد موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وابسته به وزارت صنایع برخلاف بند ه- تبصره 22 قانون بودجه سال 1378 می‌باشد، لذا درخواست ابطال مصوبه فوق می‌گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6089/75 مورخ 1381/07/29 اعلام داشته‌اند، 1- به استناد بند ه- تبصره 22 قانون بودجه سال 1378، صدور مجوز ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده و موسسه آموزشی تا مقطع کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به شورای گسترش آموزش عالی سپرده شده‌ است که با توجه به نامه شماره 4420/22 مورخ 1381/07/09 دفتر شورای گسترش آموزش عالی مجوز پذیرش دانشچو در مقطع کاردانی علمی - کاربردی و در برخی موارد در مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی صادر گردیده که هیچگونه مغایرت و تعارضی با مستند فوق‌الاشعار ندارد. 2- بااستناد به ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده شده‌ است با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی و دوره‌های کارشناسی به صورت استثنایی دانشجو پذیرش نماید.3- مستند به بند ل قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 ایجاد، اجازه تاسیس،‌ تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزش عالی و موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هریک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی است با توجه به موارد مذکور شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد جایگاه قانونی بوده لذا صدور حکم شایسته مورد استدعااست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند (ل) ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 ایجاد و اجازه تاسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزشی عالی و یا موسسه پژوهشی که از جمله وظایف وزارت علوم و آموزش عالی (وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری) قلمداد شده به تصویب شورای گسترش آموزش عالی موکول گردیده و در بند الف ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1378 نیز مسئولیت صدور مجوز برای پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و اجرای دوره‌های کارشناسی به صورت استثناء‌ و با رعایت شرایط مذکور در قانون در موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی دولت به شورای گسترش آموزش عالی تفویض شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه حکم مقرر در بند (ه-) تبصره 22 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصرح در ممنوعیت ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی (جز در موارد مستثنی شده در قانون) می‌باشد و مقررات قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366 نیز منصرف از موسسات آموزش عالی است. مصوبه مورخ 1378/04/26 شورای گسترش آموزش عالی موضوع موافقت با ایجاد موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنایع ایران در مقطع و حد کاردانی مغایرتی ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع