رای شماره 441 مورخ 1382/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 441

تاریخ: 1382/11/05

کلاسه پرونده: 220/81

شاکی: آقای مهرعلی‌اصغر طباطبائی‌اصل

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه پشتیبانی تنظیم بازار (شبستر) در خصوص نرخ آجر

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره بازرگانی شهرستان شبستر در سال 1376 اقدام به قیمت‌گذاری آجر تولیدی کوره‌های آجرپزی سنتی و دستی شهرستان شبستر نموده که دارای اشکالات زیر است. الف) به استناد ماده 50 قانون نظام صنفی قیمت‌گذاری به عهده کمیسیون نظارت می‌باشد. ب) نرخ تصویبی با مصوبه وزارت کشور در این خصوص که به شهرداریها ابلاغ شده مغایرت دارد و این نرخ به ضرر تولید کننده می‌باشد و باید اصلاح شده و به تصویب کمیسیون نظارت برسد. سرپرست اداره بازرسی و نظارت شهرستان شبستر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2538/794 مورخ 9/4/1380 اعلام داشته‌اند، با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ آجر پس از وقوع زلزله در استان اردبیل این اداره با برگزاری جلسه پشتیبانی تنظیم بازار جهت جلوگیری از اجحافات و مقابله با متخلفین برای هر عدد آجر در پای کوره نرخ متعارف 46 ریال را تعیین نمود. این نرخ قیمت مصوب نبود بلکه قیمت متعارف است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبرپور معاونت اجرایی دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا مخالفت با احکام شرع و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و با رعایت ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که موضوع شکایت از مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و چون موضوع قبلاً در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است اقدام دیگری ندارد.

رهبرپور - معاون اجرایی دیوان عدالت اداری

منبع