آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

مصوب 1401/09/02 هیات وزیران
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 59369 / 123313 ه مورخ 1400/10/11 و اصلاح بعدی آن، آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره 59369/123313 مورخ 1400/10/11 و اصلاح بعدی آن.
2- دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
3- آزادکار (فریلنسر): شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای دیجیتال کار می کند.
4- پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره‌مندی از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می‌شود.
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارتهای فعالان حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (1) این ماده است.
تبصره 1- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبارسنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند.
دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (24) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542 / ت 42986 ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیتهای تخصصی اقدام نمایند.
تبصره - انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبار سنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.
آزادکاران عضو پایگاه می‌توانند علاوه بر ضمانت‌های موضوع ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50659 / 123402 ه مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن، سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت و سکو (پلتفرم های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه ای، با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری (فریلنسر) در پارک های علم و فناری کشور مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نسبت به طراحی دوره های مهارتی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره های طراحی شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی اجرایی خواهد شد.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه ای برای تربیت مربی دوره های مهارتی مذکور و مشاور کسب و کار در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1401/9/1 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد مخبر - معاون اول رئیس جمهور