رای شماره 461 و 462 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 461-462

تاریخ: 1382/12/03

کلاسه پرونده:82/728، 918

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای حسین احمدی 2- معاون امور اقتصادی وزیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/82 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: آقای حسین احمدی طی دادخواست تقدیمی و معاون امور اقتصادی وزیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 29876/4 مورخ 23/10/82 اعلام داشته‌اند، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم صراحت و روشنی مقررات مرتبط به موجب بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/82 به سازمانهای تابعه پیرامون تولیدات به فروش رفته کارخانه‌های خودروسازی که در سال 1381 موفق به اخذ پلاک نشده‌اند ابلاغ کرده است تا عوارض بند (ز) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را از مالکین خودرو اخذ نمایند. بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به مفاد ماده یک و تبصره ماده 4 و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور تنظیم شده و ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/82 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 368-367-366-365 مورخ 16/9/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع