تأثیر رابطه دوستی شاکیه و متهم در تحقق بزه زنای به عنف

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ااحراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم ربایی و زنای به عنف است لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی حسب مورد حق مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره را دارد.

رای خلاصه جریان پرونده

ابتدا خانم ل. اعلام می‌نماید: دختر 16 ساله‌اش به نام ف. از منزل خارج شده و اطلاعی از وی ندارد و اضافه کرده پس از تماس تلفنی با شماره... آخرین تماس دخترش بوده و از پسری که با این شماره با دختر نام‌برده تماس گرفته شکایت دارد. از تماس‌گیرنده به نام آقای م. متولد 1370 در مرجع انتظامی تحقیق شده، مشارٌالیه اظهار داشته: ف. در محله ما سکونت داشت و خانواده او را می‌شناسم سه ماه است که با من تماس تلفنی داشته و یک هفته قبل از گم ‌شدنش گفت می‌خواهم فرار کنم. در تاریخ 1392/11/12 خانم ل. همراه فقدانی ف. به آگاهی مراجعه که مراتب صورت‌جلسه شده و وی به پزشکی قانونی معرفی گردیده و حسب گواهی شماره 25883 - 1392/11/13 پزشکی قانونی منطقه مرکزی... از خانم ف. در مورخه 1392/11/13 معاینه به عمل آمد: مدخوله است. خراشیدگی‌های سطحی متعدد موازی خلف ساق چپ و راست مشهود است و در حالت غیر منازعه حادث گردیده (صفحه 18 ). ل. در مرجع انتظامی علیه م. به علت تجاوز به دخترش اعلام شکایت نموده و اضافه نموده: در حدود هشت ماه است که با دخترش دوست بوده و قصد ازدواج داشته و خانم ف. متولد 1376 در مرجع انتظامی اظهار نموده: مدت یک سال است با پسری به نام م. بچه ‌محل خود آشنا شده که گفته می‌خواهد با من ازدواج کند به منزل خواهرش رفتم در منزل کسی نبود م. درب خانه را قفل کرد، اول با من جروبحث کرد ناگهان دستش را جلوی دهانم گرفت و تجاوز کرد. از خانه خارج شدم که به مدرسه بروم گفت به کسی نگو که با من دوست هستی. م. در تاریخ... به من تجاوز کرد و گفت از تو فیلم گرفته‌ام اگر حرفی بزنی فیلم را پخش می‌کنم. نام‌برده یک‌بار دیگر در ماشین خودش به من تجاوز کرد و به این دلیل فرار کردم. پرونده در شعبه هفتم بازپرسی ناحیه 27 ...(جنایی) مطرح‌شده و دستور جلب متهم صادر گردیده. در تاریخ 1392/11/15 در مرجع انتظامی از م. در خصوص شکایت شاکیه ف. تحقیق شده، نام‌برده اظهار داشته: حدود هفت ماه پیش با ف. دوست شدم بعد از شش ماه من در خانه تنها بودم او به منزل ما آمد... خود او راضی بود و.... در مواجهه حضوری فی‌مابین ف. و م. شاکیه اظهار می‌دارد: م. سه مرتبه با من رابطه داشت آخرین آن روز قبل از فرار بود. م. اظهار داشته: حرف‌های ف. را به‌ جز فیلم گرفتن قبول دارم. در دادسرا از ف. 16 ساله به ‌عنوان شاکی تحقیق گردیده، وی مطالب قبلی که در مرجع انتظامی را گفته بود تکرار کرده و علت این ‌که شکایت نکرده را پخش فیلم بیان کرده و در دادسرا از م.، 22 ساله، مجرد، به اتهام مباشرت در اختفاء فقدانی با فریب و با قصد تجاوز به عنف و تهدید به انتشار تصاویر رابطه جنسی تحقیق گردیده، وی بیان داشته: به مدت 7 ماه با ف. دوست بودم بعد از شش ماه نزدیکی داشتیم هر وقت زنگ می‌زد گریه می‌کرد. یک روز حرف از فرار زد و با رضایت خودش... ولی فیلم از برقراری رابطه جنسی نگرفته‌ام. درباره متهم قرار اخذ وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال صادرشده( 1392/11/16 ). سوابق متهم استعلام شده که فاقد سابقه کیفری است. از متهم آخرین دفاع اخذشده که اظهار داشته: رابطه جنسی با رضایت شاکیه بوده. بازپرس در خصوص اتهام آقای م. دایر به مباشرت در ربایش و اختفاء شاکیه با فریب به ‌قصد تجاوز به عنف قرار مجرمیت صادر اما در خصوص تجاوز به عنف از ناحیه متهم با توجه به سایر جرائم عقیده به صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان... برای رسیدگی توام بیان عقیده کرده. پرونده منتهی به صدور کیفرخواست علیه متهم دایر بر مباشرت در ربایش و اختفاء شاکیه با فریب و تهدید به انتشار تصاویر رابطه جنسی گردیده، پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری استان... مطرح رسیدگی واقع، دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین صادرشده. لازم به ذکر است در تاریخ 1392/12/12 با قبول وثیقه از طرف بازپرس، متهم از زندان آزاد شده. ش. با ارائه یک برگ وکالت‌نامه خود را به وکالت از طرف متهم معرفی نموده و در تاریخ 1393/03/20 جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده دادستان و شاکیه و متهم و وکیل متهم تشکیل شاکیه به شکایت خود باقی بوده و اظهار می‌دارد: حدود هشت ماه باهم دوست بودیم. می‌گفت به خواستگاری‌ات می‌آیم، به خانه خواهرش رفتم در خانه کسی نبود درب را قفل کرد و..... در برج 11 گفت فرار کن من هم فرار کردم. در داخل ماشین رابطه جنسی برقرار کردیم و گفت اگر به کسی بگویی فیلم تو را به دایی‌ات می‌دهم. دادگاه خطاب به متهم: اتهام شما دایر به ارتکاب زنای به عنف و مباشرت در ربایش و اختفاء خانم ف. و تهدید به انتشار تصاویر رابطه جنسی قرائت می‌شود، چه می‌گویی؟ متهم اظهار می‌دارد: رابطه جنسی را قبول ندارم ولی تهدید را قبول دارم. در آگاهی هم معنی نزدیکی را نفهمیدم و قبول کردم ولی من زنا نکرده‌ام. در مورد اظهاراتش در آگاهی و دادسرا متهم اظهار می‌دارد: منظور من از نزدیکی این بود که بغلش کردم نه رابطه جنسی. وکیل متهم دفاعیات را به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نمود(لایحه دفاعیه ثبت‌شده به شماره 00214 - 1393/03/20 ضمیمه است) و متذکر شده اظهارات شاکیه متناقض است. در مورد آدم‌ربایی در جلسه مواجهه حضوری اظهارات شاکیه بر بی‌گناهی موکل اقرار دارد. متهم در آخرین دفاع اتهام را قبول نکرده. سرانجام شعبه --- دادگاه کیفری استان... به ‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/04/24 در خصوص شکایت خانم ف. علیه متهم م. دایر به ارتکاب زنای به عنف و مباشرت در اختفاء و ربایش شاکیه و تهدید به انتشار تصاویر رابطه جنسی با توجه به وجود رابطه دوستی بین طرفین و فرار شاکی با متهم از منزلش دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده درا، رای بر تبرئه متهم از ارتکاب زنای به عنف و آدم‌ربایی و اختفاء و تهیه فیلم و تهدید با آن صادر النهایه اتهام ارتکاب زنای غیر عنف متهم با توجه به اقرار متهم در مراحل اولیه تحقیق در دادسرا و گواهی پزشکی بزه‌کاری متهم در حد بزه مذکور محرز تشخیص گردیده و مستندا به مواد 311 و 230 قانون مجازات اسلامی نام‌برده به تحمل یک‌صد ضربه شلاق به ‌عنوان حد شرعی محکوم گردیده. پس از صدور رای خانم ف. نسبت به رای صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته: متهم اقرار و اعتراف به تجاوز به عنف نموده و گواهی پزشکی قانونی ضمیمه است و حکایت از اتهام متهم دارد. وی با قصد و نیت و افکار پلید حیثیت مرا خدشه‌دار کرده از او تامین جانی ندارم.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض خانم ف. نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نیست و دادنامه صادره که به ‌موجب آن متهم م. از اتهام ارتکاب زنای به عنف و مباشرت در اختفاء و ربایش شاکیه و تهدید و انتشار تصاویر رابطه جنسی برائت حاصل و به اتهام ارتکاب زنای غیر عنف به تحمل یک‌صد ضربه شلاق به ‌عنوان حد محکوم گردیده خالی از اشکال است و دلیل موجهی که نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه شماره --- - 1393/04/24 شعبه --- دادگاه کیفری استان... مستندا به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. النهایه نظر به این ‌که شاکیه به شرح لایحه اعتراضی در مقام مطالبه ارش‌البکاره برآمده، علی‌هذا با عنایت به سن شاکیه که 16 ساله است با عنایت به تبصره 2 ماده 658 قانون مجازات اسلامی با لحاظ گواهی پزشکی قانونی ضمیمه دادگاه می‌تواند در این مورد رای مقتضی صادر نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - سید عباس بلادی

منبع
برچسب‌ها