ماده 861 قانون مدنی

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

عناوین و برچسب‌ها