رای شماره 137 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: 9902901

موضوع: اصلاح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نظام مهندسی

تاریخ رای: 1400/03/12

شماره دادنامه: 140009970906010137

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی: آقای رسول حسینعلی پور

طرف شکایت: وزارت مسکن و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نظام مهندسی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته اصلاح ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 5: برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار

ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار

پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در بند 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی شرایط ثبت نام در آزمون ورودی به ترتیب برای دکتری یک سال و فوق لیسانس دو سال و برای مدرک لیسانس 3 سال مدت خدمت پس از اخذ مدرک به عنوان تجربه ذکر کرده ولی افرادی هستند که سالها در مشاغل دولتی و یا شرکت ها مشغول به کار بوده و از این بابت امتیاز و حقی برای آنها قائل نشده است که مغایر با اصل 28 قانون اساسی و نیز بند 7 اصل 43 قانون اساسی و نیز بند 3 ماده 2 قانون نظام مهندسی و قاعده لاضرر می‌باشد و در انتهای دادخواست درخواست اضافه نمودن تبصره ای به ماده 5 آیین‌نامه مرقوم شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی دریافت نشده است.

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای رسول حسینعلی پور به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال و اصلاح ماده 5آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی موضوع در جلسه مورخ 2/3/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچگونه مغایرتی با اصل 28 و بند 7 اصل 43 قانون اساسی و بند 3 ماده 2 قانون نظام مهندسی ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها