رای شماره 63 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:ه- ع؍ 9802820 شماره دادنامه: 9909970906010063 تاریخ: 31/2/99

شاکی:آقای سید حمید مهدوی

طرف شکایت:معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 2، 3، 6 و 13 ابلاغیه شماره 2015؍4؍2؍40؍س مورخ 2؍3؍1397 معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

معاونت نیروی انسانی سپاه جهت وحدت رویه و انسجام لازم، شرایط و فرایند اجرایی اعاده به خدمت کارکنان را در 4 قسمت که هر قسمت چند بند دارد ابلاغ کرده است و شاکی به بندهای 2، 3، 6 و 13 از قسمت الف اعتراض دارد.

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

بند 2- رده درخواست کننده فاقد نیروی انسانی مازاد بر سقف ابلاغی در طول برنامه یا سال مربوطه باشد.

بند 3- امکان تامین پست موردنظر از پایوران داخل یگان مقدورنباشد که مرجع تشخیص آن پس از پیشنهاد یکسان درخواست کننده، صدور مجوز توسط اداره سازماندهی معاونت نیروی انسانی سپاه و ابلاغ آن توسط مرکز عملیات نیروی انسانی می‌باشد.

بند 6: اعاده به خدمت کارکنانی که از طریق مواد 121، 123، 125، 140 و.... به صورت زود هنگام یا پیش از موعد بازنشسته شده اند ممنوع می‌باشد.

بند 13: هر فرد اعاده به خدمت شده به عنوان یک سهمیه جدید تلقی شده و به ازای آن و به تناسب از سهمیه جذب رده کسر می‌گردد.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی بندهای مورد اعتراض با بندهای (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مغایرت دارد.

معاون نیروی انسانی سپاه به موجب لایحه شماره 4846؍7؍40؍س مورخ 12؍9؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته:

1- ابلاغیه فوق الاشاره صرفاً ضوابط، شرایط عمومی و فرآیند اجرایی اعاده به خدمت کارکنانی است که به صورت عادی بازنشست و از سازمان منفصل شده اند و اعاده به خدمت جانبازان از این ابلاغیه مستثنی بوده و در بند (10) ابلاغیه مذکور نیز اشاره شده است و بررسی اعاده به خدمت جانبازان، به صورت متمرکز در کمیسیون اداره ایثارگران مطرح و بررسی می‌گردد.

پرونده در جلسه مورخ 15؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً موضوع دستورالعمل مورد شکایت در خصوص اجرایی کردن نحوه اعاده به خدمت عموم کارکنان در اجرای موارد پیش بینی شده در قانون مقررات استخدامی سپاه می‌باشد و ارتباطی به مقررات خاص اعاده به خدمت جانبازان در قانون برنامه ششم توسعه ندرد، ثانیاً همانگونه که در بند 10 دستورالعمل مورد شکایت اشاره شده بررسی موضوع اعاده به خدمت جانبازان از دستورالعمل خارج شده و مقرر شده به صورت متمرکز در اداره امور ایثارگران مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایرتی با قانون و حدود اختیارات مرجع وضع آن نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

عناوین و برچسب‌ها