ماده 572 قانون مدنی

شرکت اختیاری است یا قهری.

برچسب‌ها