رای شماره 9 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 230/81

شاکی: دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع: ابطال نظریه و نامه شماره 235/200/2 مورخ 26/8/1380 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

تاریخ رای: یکشنبه 17 فروردین 1382

شماره دادنامه: 9

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، بنابه تجویز ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه این سازمان می‌تواند وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد بر اساس بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رساند راساً در امور مقرره هزینه نماید. برخی از ادارات کل استانها و ادارات تابعه با کسب موافقت سازمان از محل عوائد سابق‌التوصیف اقدام به احداث یا خرید ساختان‌های اداری متناسب با نیازهای خود نموده و بعضاً در قسمتی از ساختان‌های احداثی یا خریداری شده اقدام به اسکان موقت بعضی از مسئولین اداره تا فراهم شدن امکان تهیه مسکن می‌نمایند. علیرغم اینکه اعتبار احداث یا خرید اینگونه ساختان‌ها از محل بودجه عمومی و عمرانی کشور تامین نگردیده و در قانون بودجه نیز منظور نمی‌شوند معذالک دیوان محاسبات کشور در بعضی از استانها مدعی لزوم تعیین اجاره‌بها و واریز آن گردیده و در این خصوص معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه محاسبات به موجب نظریه و نامه شماره 235/200/2 مورخ 1380/08/26 اعلام نموده چنانچه از محل وجوه مزبور که تعلق آن به سازمان بر اساس ماده 12 قانون سابق‌الذکر مفروغ‌عنه است اقدام به احداث یا خرید ساختمان گردیده و در اختیار متصدیان در زمان تصدی آنان موقتاً به عنوان سکونت قرار گیرد به عنوان خانه سازمانی محسوب شده و استفاده و واگذاری از اینگونه ساختان‌ها باید مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی صورت پذیرد. از آنجائی که نظر معاونت مزبور مغایر با موازین و نصوص قانونی به نظر می‌رسد خواهشمند است نسبت به ابطال نظریه مورد شکایت اقدام لازم معمول فرمایید.مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 441/201/2 مورخ 1381/08/28 اعلام داشته‌اند، بر اساس استعلام شماره 908/310 مورخ 1380/05/14 سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور اقدام به پاسخگوئی و اظهارنظر در خصوص استعلام مذکور نموده است. این پاسخ حکم یا تصمیمی که مبتنی بر رسیدگیهای دیوان محاسبات کشور باشد نیست بلکه صرفاً یک اظهار نظر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد نامه شماره 235/200/2 مورخ 1380/08/26 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور متضمن اظهار نظری است که تبعیت از آن الزامی نیست و در نتیجه در زمره مقررات لازم الاجراء قرار ندارد و بدین جهت از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به مفاد نامه مذکور دراجرای ماده 25 قانون فوق الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع