رای شماره 315 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/18

شماره دادنامه: 315

کلاسه پرونده: 82/376

شاکی: آقای محمد عبادتی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های یک و 2 و 3 تصویب‌نامه شماره 52373 ت 15649ه مورخ 11/8/77 هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تبصره‌های یک و 2 و 3 مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و اصولی از قانون اساسی دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به تبصره‌های یک، 2 و 3 تصویب‌نامه شماره 52373 ت15649ه- مورخ 11/8/77 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 178 مورخ 3/6/81 هیات عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شاکی نسبت به همان تصویب‌نامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع