انتشار پیام اهانت آمیز به امام خمینی و مقام معظم رهبری در گروه های اجتماعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

انتشار پیام اهانت آمیز به امام خمینی و مقام معظم رهبری در گروه های اجتماعی

پرسش

فردی تعدادی پیام اهانت آمیز به امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را در گروه های اجتماعی دریافت و آنها را برای چند نفر از دوستان خود ارسال می کند آیا مرتکب دو جرم انتشار مطالب و اهانت گردیده یا فقط مرتکب یک جرم انتشار شده است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق عبارت به نحوی از انحاء در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، فرض سوال مشمول مجازات مقرر در این ماده است.

نظر اکثریت

انتشار مطالب در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده و مجازات آن مشخص است لیکن در خصوص اهانت به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری باید قایل به تفکیک شد اگر فرد با اعتقاد به مطالب عنوان شده آن را منتشر کند و خودش نیز مطالب را قبول داشته باشد جرم اهانت نیز اتفاق افتاده لیکن اگر فرد منتشر کننده مدعی باشد که پیام ها را نخوانده ارسال کرده و یا هدف از ارسال این بوده که نمونه هایی از موارد اهانت را جهت اطلاع فردی ارسال نماید و خودش موافق محتوای ارسالی نبوده است از جهت فقد عنصر معنوی، عمل وی جرم نیست.

نظر اقلیت

فرد مذکور مرتکب دو بزه انتشار مطالب توهین آمیز و اهانت شده است و اینکه فردی ادعا کند که بدون اعتقاد مطالب را ارسال نموده است قابل پذیرش نیست و اعتقاد به اهانت در ارسال مطالب برای دیگران وجود دارد و اگر این دفاع را بپذیریم هر فردی که اهانت نماید مدعی می‌شود که قصد اهانت نداشته است.

منبع
برچسب‌ها