زنای به عنف

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش البکاره و مهرالمثل است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم الف. اعلام داشته: مبلغ چهار میلیون تومان به آقای س. قرض داده، در تاریخ 07/03/93 قرار بوده وجه مذکور به این جانب مسترد شود. محل قرار در پارکی نزدیک منزل وی تعیین گردید، هنگامی که به محل قرار مراجعه کردم نامبرده با تمارض به این که حالش خوب نیست اظهار داشت به داخل منزل وی رفته که به او گفتم داخل ماشین منتظر می مانم مشارالیه اصرار کرد و با توجه به این که قبلا اعتماد مرا جلب کرده بود به داخل منزل رفتم ناگهان به این جانب حمله ور شده با ضرب و شتم اقدام به تجاوز به عنف نسبت به من نمود و تهدید کرد شکایتی در این خصوص نکنم که براثر همین موضوع دچار ضربه روحی شدید و افسردگی شدم. از آقای س. در مورد تجاوز به عنف و ضرب و شتم شکایت دارم. پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران مطرح گردیده، شاکیه به نام الف. در شعبه مرقوم علیه س. که وی را مورد تجاوز به عنف قرار داده و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی نموده. برابر گواهی پزشکی قانونی شماره 29588 -- 24/03/93 از شاکیه معاینه به عمل آمده:.... مدخوله بوده، کبودی در حال جذب روی بازوی راست و ساعد راست مشهود و اعلام شده طی 4 - 2 روز گذشته حادث گردیده و تغییر رنگ پوستی نیز مشهود می‌باشد و اضافه شده تعیین نوع ضایعه اولیه در زمان حدوث آن به علت گذشت زمان ازنظر پزشکی مقدور نمی‌باشد (ص 10 ). نسبت به دستگیری متهم دستور لازم صادرشده، در تاریخ 18/04/93 متهم همراه شاکیه به دادگاه اعزام گردیده، در تاریخ مذکور در دادگاه از س. با توجه به شکایت شاکیه و گزارش مامورین به اتهام زنای به عنف نسبت به خانم الف. تحقیق گردیده، مشارالیه اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم. یک ماه است با شاکیه آشنا شدم و از طریق اینترنت آشنا شده ام یک بار او را به منزل بردم که لباس عوض کنم لباس عوض کردم باهم برگشتیم اصلا تجاوز را قبول ندارم. مبلغ چهار میلیون تومان از شاکیه بابت مشارکت در کنسرت گرفتم قبول دارم که این مبلغ را بدهکارم. درباره متهم قرار اخذ وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال صادرشده، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و نماینده دادستان را صادر، در تاریخ 30/04/93 قرار قبولی وثیقه صادر و دستور آزادی متهم صادر گردیده. آقای... با ارائه یک برگ وکالت نامه خود را به وکالت از طرف متهم معرفی نموده، در تاریخ 12/05/93 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور شاکیه خانم الف. و متهم آقای س. همراه وکیل وی آقای... و نماینده دادستان تشکیل، آقای نماینده دادستان اتهام متهم را تجاوز به عنف دانسته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده. شاکیه اظهار می دارد: شکایت من از س. به علت تجاوز به عنف می‌باشد و توضیح داده من از طریق فیس بوک با ایشان آشنا شدم به من گفت قصد ازدواج دارد و حتی گفت من اقامت ایتالیا دارم و تهیه کننده کنسرت.... و.... هستم و کنسرت لغو شده با مشکل مالی مواجه شده مبلغ چهار میلیون تومان به او دادم و اظهار کرد اگر مشکل مالی برطرف شد به خواستگاری می آیم. در تاریخ 06/03/93 پیامک داد که پول را در قالب چک به شما می دهم در پارک.... قرار گذاشتیم بنا شد کمی تفریح و صحبت داشته باشیم و چک را بگیرم (شاکیه گریه می کند). متهم در پارک گفت حالم بد است نمی توانم راه بروم و اضافه کرد منزل ما همین نزدیکی است بیا برویم آبی به سروصورتم بزنم، گفتم داخل ماشین می نشینم تا تو بیایی گفت باید مرا شناخته باشی با تو کاری ندارم راضی شدم داخل آپارتمان بروم وارد خانه شدیم ایشان درب را قفل کرد بعد به سمت من آمد... سروصدا کردم به زور مرا به اتاق خواب برد فکر کردم روی حرفش می ایستد برای خواستگاری می آید دیروز شکایت کردم. و او تجاوز کرد گفتم دختر هستم با من این کار را نکن ولی تهدید کرد جلوی دهان مرا گرفت دو بار در همان روز با من نزدیکی کرد. چهار ساعت در منزل بودم بعدازآن مرا به خانه رساند. بعد هرچه زنگ زدم جواب مرا نمی داد، تقاضای رسیدگی دارم. متهم آقای س. در قبال اتهام انتسابی که حسب شکایت شاکیه و گواهی پزشکی مبنی بر زنای به عنف و اکراه می‌باشد، اظهار داشت:، اتهام را قبول ندارم. من با شاکیه در فیس بوک اواخر فروردین آشنا شدم با فیس بوک حدود 33 صفحه مکالمه وجود دارد (اوراق مربوطه ضمیمه است). ایشان گفت چگونه از تهیه کننده کنسرت بلیط تخفیف دار می توان گرفت او را به یکی از مراکز فروش بلیط معرفی کردم اصلا پارک.... نرفتم راجع به چهار میلیون تومان چون خواننده کنسرت را لغو کرد چهار میلیون تومان به من داده است او داخل منزل نیامد فقط یک جلسه در.... در سفره خانه.... باهم رفتیم ایشان قصد ازدواج داشت من اصلا نگفتم قصد ازدواج دارم ایشان در لابی منزل آمد ولی داخل منزل نیامده است. در فیس بوک عکس منزل و خانه و تمامی وسایل و مشخصات در عکس است من در ایتالیا بودم بعد خودم را معرفی کردم. وکیل متهم در مقام دفاع اظهار داشت: گواهی پزشکی در مورد مدخوله بودن شاکیه دلالت بر قدیمی بودن مدخوله دارد. متهم در قبال اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی را قبول نکرده و اضافه نموده: ایشان چند عکس مستهجن ارسال کرده. وکیل متهم به نام آقای... لایحه ای در دو برگ به عنوان شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران برای وقت مقرر تقدیم داشته که پس از ذکر مطالبی به علت فقد دلیل شرعی و قانونی و انکار موکل برائت وی را خواستار شده. شعبه مرقوم به اکثریت سه نفر به موجب دادنامه شماره --- -- 18/05/93 در خصوص اتهام آقای س.، مبنی بر زنای به عنف و اکراه با خانم الف. با توجه به اظهارات شاکیه به این که با مشتکی عنه از طریق فیس بوک آشنا شده و مدت دو ماه آشنایی طول کشیده و به قصد ازدواج آشنا شده و حتی به خاطر مشکلات مالی به متهم مبلغ چهار میلیون ریال قرض داده است و خود به منزل متهم رفته و نظر به نحوه اظهارات و دفاعیات متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و مستندا به قاعده درا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر، لیکن از مجموع مندرجات پرونده و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات متناقض متهم در مراحل رسیدگی و ارائه مشخصات منزل توسط شاکیه و انکار بلا وجه متهم بزهکاری وی را در حد زنای غیر محصنه به صورت علم محرز و مسلم داشته به استناد ماده 221 و 211 و 230 قانون مجازات اسلامی متهم را به یک صد ضربه شلاق حدی محکوم نموده و از باب تکمیل و تتمیم مجازات مستندا به ماده 23 قانون اخیرالذکر وی را به مدت دو سال اقامت اجباری در شهرستان..... نیز محکوم کرده است. پس از صدور حکم، آقای... به وکالت از طرف متهم و نیز شاکیه خانم الف. نسبت به رای صادره اعتراض کرده اند. وکیل متهم به خلاصه اشعار داشته: موکل منکر بزه انتسابی است، ارتباط او با شاکیه صرفا کاری بوده و برای مشارکت در امور برگزاری کنسرت های موسیقی است، نقض دادنامه را خواستار شده. شاکیه نیز از جهت قلت مجازات که متناسب با عمل مرتکب نیست به رای اعتراض کرده و تقاضای ارش البکاره و مهرالمثل نموده. لازم به ذکر است نظریه اقلیت دو نفر از اعضا دادگاه در مورد مجازات متهم به تحمل یک صد ضربه شلاق با نظر اکثریت موافق بوده و در مورد مجازات تکمیلی موافقت نداشته اند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای... وکیل س. و نیز اعتراض خانم الف. نسبت به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران وارد نیست و دادنامه مذکور که به موجب آن س. از جهت ارتکاب زنای غیر محصنه با الف. به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی و از جهت تکمیل و تتمیم مجازات به مدت 2 سال اقامت اجباری در شهرستان.... محکوم گردیده، بلااشکال است. بنا به مراتب اعتراض شاکیه نیز در خصوص قلت مجازات متهم با لحاظ ارتکاب زنای متهم موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به استدلال منعکس در دادنامه معترض عنه ازجمله شکایت شاکیه و گواهی پزشکی قانونی که ازاله بکارت شاکیه مورد تایید قرارگرفته و این که متهم ارتباط خود با شاکیه را اقرار نموده و انکار بلا وجه وی در مورد ارتکاب ازاله بکارت، لذا دادنامه صادره مستندا به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکیه می‌تواند با توجه به ماده 658 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی در مقام مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره برآید.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - بلادی

منبع
برچسب‌ها