رای شماره 217 و 218 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:82/163،276

شماره دادنامه: 217- 218

تاریخ: 9 شهریور 1382

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کیومرث محمودی و جمال رحیمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقامات تعیین شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت نام از مقام خود استعفا دهند در حالی که مطابق بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعارض می‌باشد لذا قابل ابطال است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/45754 مورخ 7/5/1382 اعلام داشته‌اند. به موجب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، استعفای مورد نظر حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پیش‌بینی شده است. بدیهی است با توجه به قید (حداقل 3 ماه) همانگونه که هر یک از افراد مذکور در ماده 29 می‌توانند زودتر از حداقل مزبور استعفاء دهند، وزیر یا مسئولین یک سازمان نیز می‌تواند با توجه به حسن جریان امور اداره خود به استعفای زودتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرورت پایان خدمت یا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نماید. اگرچه فرجه سه ماه استعفاء برای سایر وزارتخانه‌ها و نهادها مدت زمان کافی است، لیکن برای وزارت کشور بهعنوان مجری انتخابات از دو نظر کافی و وافی به مقصود به نظر نمی‌رسد. اولاً، فرمانداران و بخشداران روسای هیاتهای اجرایی انتخابات هستند که اگر قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استفعاء نمایند عملاً تا انتخاب فرماندار یا بخشدار جدید و طی مراحل قانونی آن کار هیاتهای اجرایی و النهایه حسن جریان انتخابات مختل می‌شود. ثانیاً، چنانچه معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران که مایل به نامزدی در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفاء نمایند عملاً تا موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود، استفاده از امکانات دولت در امر تبلیغ و در نهایت خروج از اصل بی‌طرفی گردد. همین امور سبب گردید تا وزیر کشور به منظور حسن جریان امور انتخابات به مسئولین اجرایی انتخابات که مایلند نامزد انتخاباتی گردند توصیه نماید که زودتر از موعد مقرر استعفاء نمایند. شایان ذکر است بخشنامه معترض‌عنه مطابق بخشنامه شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 از نظر زمان استعفاء و دایره شمول تغییر یافته به پیوست تقدیم می‌گردد. نظر به مراتب فوق مستدعی است هیات عمومی دیوان با توجه به اختیارات وزیر کشور در اداره امور وزارتخانه‌ها و تضمین سلامت و حسن جریان رویداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی حکم به رد دعوی صادر نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 مقامات مذکور در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامه‌های شماره ره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 و شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیر ماه 1382 تعیین کرده است و مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع