نظریه مشورتی شماره 7/1401/286 مورخ 1401/05/09

تاریخ نظریه: 1401/05/09
شماره نظریه: 7/1401/286
شماره پرونده: 1401-9/8-286

استعلام:

ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که دارای پروانه وکالت می‌باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دی ماه 1394 نمی‌شود. با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 4 یادشده، نسخ ‌شده محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به موخرالتصویب بودن نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 همان مرجع محدودیت مقرر در ماده 80 آیین‌نامه اخیر‌الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده 4 نظام‌نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از دی‌ماه سال 1394 اشتغال داشته‌اند (با لحاظ تبصره 5 الحاقی 1394/9/22 به ماده 2 نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نمی‌شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز موید این نظر است.

منبع