برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زنای به عنف و اکراه یکی است و صدور رای برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ح.ش. طی شکایتی علیه آقای ع.ق. دایر بر تجاوز به عنف و تهدید با چاقو درخواست رسیدگی می‌کند می‌گوید ایشان با من از طریق تلفن رابطه برقرار کرد پس از مدتی رابطه دوستی بعد هم درخواست ازدواج نمود از پدرم خواستگاری کرد پدرم جواب منفی داده بود ولی ایشان با چرب‌زبانی مرا اغفال کرد طوری وانمود کرد که پدرم راضی است با دادن وعده‌ها بسیار بدون اینکه من اراده و رضایتی داشته باشم به من تجاوز کرد بعد از تجاوز مرا تحت‌ فشار قرار داد که باید پدرت را برای ازدواج راضی کنی من این پیشنهاد را نپذیرفته ولی من مجبور شدم که رضایت خانواده‌ام را برای ازدواج درخواست کنم بدون اینکه آن‌ها در جریان تجاوز به من باشند رضایت خانواده امکان‌پذیر نشد ایشان خود معتاد به شیشه بود می‌خواست مرا هم معتاد کند که یک‌بار به‌زور به من داد کشیدم و ایشان به من تجاوز کرد کلا سه بار ایشان به‌ زور به من تجاوز کرده است دادسرای ک. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌نماید شعبه اوّل دادگاه کیفری در تاریخ 29 / 7 / 1392 با حضور هیات حاکمه و طرفین تشکیل می‌شود و ابتدا شاکیه شکایت خود را تکرار می‌نماید سپس دادگاه به متهم اتهام زنای به عنف را تفهیم می‌نماید متهم می‌گوید همه حرف‌هایش را قبول دارم ولی زور نکرده‌ام باهم آشنا شدیم دو بار همدیگر را دیدیم یک روز در خانه شیطان ما را وسوسه کرد با رضایت هم عمل جنسی را انجام دادیم ایشان از دختری افتاد من او را دوست دارم و پایش هستم قصد ازدواج دارم. شاکیه می‌گوید من چنین قصدی را ندارم متنفر هستم دادگاه مجددا به متهم اتهام زنای غیر محصنه به‌ اکراه را تفهیم می‌کند می‌گوید قبول دارم. ولی بعد از آنکه آن اتفاق افتاد بعد از روی رساله صیغه محرمیت خواندیم. می‌دانستم که زنا حرام است ولی همان بار اوّل انجام دادیم بعد صیغه خواندیم و چیزهای به زبان عربی خواندیم او هم قبلت گفت بار اوّل صیغه محرمیت نخواندیم مجددا به متهم اتهام زنا تفهیم می‌شود می‌گوید قبول دارم دادگاه چهار بار بلکه بیش از چهار بار از متهم به اتهام زنای اکراهی اقرار می‌گیرد. متهم می‌گوید عمل جنسی کامل انجام شد. ایشان از دختری افتاد ص 14 دادگاه پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رای می‌نماید و متهم را از حیث اتهام زنای به عنف تبرئه می‌نماید ولیکن با استدلالی که می‌نماید به استناد مواد 221 و 230 و 164 قانون مجازات اسلامی متهم با احراز زنای غیر محصنه به‌ اکراه به تحمل صد ضربه شلاق حدّ زنا محکوم می‌کند. این رای مورد اعتراض خانم ف.م. به وکالت از شاکیه ح.ش. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای صادر می‌نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. به وکالت از خانم ح.ش. نسبت به رای مذکور اولا زنای به عنف و اکراه یکی است، مشخص نیست دادگاه چگونه زنای غیر محصنه عنف و اکراه را احراز کرده و به مجازات زنای محصنه بدون عنف و اکراه محکوم نموده است. ثانیا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و شاکیه مبنی بر رفتن به منزل وی و ارتکاب زنا احراز زنا اکراهی مشکل است. به ‌هرحال با وضع موجود رای تجدیدنظر خواسته به استناد بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته ارجاع می‌گردد در صورت احراز زنای به عنف و اکراه از سوی دادگاه و مطالبه شاکیه ارش البکاره و مهرالمثل را، دادگاه شاکیه را در این خصوص ارشاد نمایند.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

علی شوشتری - هادی احتشامی

منبع
برچسب‌ها