ماده 1120 قانون مدنی

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

عناوین و برچسب‌ها