رای شماره 1223 و 1224 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9900894 و 9900895 شماره دادنامه:1223-9909970906011224 تاریخ: 17/9/99

شاکی: آقایان ناجی عفاجنه و محمد بریحی

طرف شکایت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و بند 9 آگهی استخدام سال 1394 شهرداری شهرستان اهواز

استانداری خوزستان در سال 1394 جهت جذب نیروی پیمانی برای مشاغل آتش نشانی آگهی آزمون منتشر کرده است که شاکی به بندهایی از آن دفترچه راهنمای آزمون اعتراض دارد.

متن مقررات مورد شکایت:

استانداری خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی از محل مجوز استخدامی شماره 225؍93؍12672 تاریخ 23؍9؍1393 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تعداد 201 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی و عملی و گزینش به پیمانی به شرح زیر استخدام می‌نماید.

الف) شرایط عمومی...

ب) شرایط اختصاصی.... 4- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری یا شهرداری کلانشهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از اتسخدام تلقی خواهد شد.

و) تذکرات...9- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پآیین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل(به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده دارند می‌توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.

خلاصه دلایل شاکیان جهت ابطال مقررات مورد شکایت: 1- بند 4 مقرره مورد شکایت پذیرفته شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و ماموریت به مدت 7 سال درحالی که طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی 1 تا 3 سال است بنابراین اخذ تعهد 7 ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد. 2- مطابق ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1381 هیات وزیران، انتقال و ماموریت مستخدمین شهرداری ها و سازمان های وابسته به سایر دستگاه ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است. قطع نظر از استانداری نباید دخالتی در این امر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای استانداری پیش بینی نشده بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین‌نامه های مذکور از جمله انتقال و ماموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و ماموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.3- مطابق با دادنامه شماره 1329 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ممنوعیت انتقال و ماموریت در خصوص سایر مستخدمان شاغل اعمال شده است ولی نسبت به همه مستخدمان هنوز اعمال نشده است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

نماینده حقوقی شهرداری اهواز به طور خلاصه اعلام کرده: 1- مفاد بند 4 مقرره مورد شکایت همان مفاد ماده 30 دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل آتش نشانی مصوب 1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور است که ابطال آن از اختیارات شهرداری خارج است. 2- قسمت آخر بند 9 مقرره مورد شکایت دلالت بر این دارد که رشته شغلی کاردان آتش نشانی دارای 6 طبقه از پآیین ترین سطح طبقه 1 گروه 7 تا بالاترین سطح طبقه 6 گروه 12 تقسیم می‌شود و نمی توان طبقه یا گروه بالاتری برای آن اعمال کرد لذا دارا بودن دانشنامه لیسانس که به وسیله کلمه "یا" قبل از گواهینامه فوق دیپلم در شرایط احراز این رشته شغلی (کاردان آتش نشانی) لحاظ شده به جهت سقف سطوح طبقات و گروه های این رشته شغلی، امکان پذیرش مدرک بالاتر از کاردانی جهت افزایش طبقه و گروه بالاتر وجود ندارد بنابراین اعمال مدرک لیسانس وجاهت قانونی ندارد 3- شهرداری مخالف ماموریت یا انتقال کارکنان پیمانی نمی‌باشد ولی بند 4 به این جهت گنجانده شده تا شهرداری ها دچار کمبود نیروی انسانی نشوند و هرگونه انتقال یا ماموریت با موافقت رییس دستگاه و تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری ها خواهد بود. ضمناً به موجب نامه شماره 39667 مورخ 19؍8؍1398 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تغییر پست سازمانی واحدهای آتش نشانی به سایر پست ها در تشکیلات شهرداری مجوزی ندارد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء بند 4 مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده شد که به طور جداگانه در مورد آن اظهار نظر می‌شود، لیکن بند 9 مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

از آنجاییکه اولاً دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به موجب بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍1393 ابلاغ شده است شرایط و ضوابطی را برای برگزاری آزمون های استخدامی مقرره کرده که ماده 31 آن مدارک تحصیلی پآیین تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون استخدامی معتبر ندانسته است و ثانیاً هیات تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره 94 مورخ 1399؍08؍07 و شماره 106 و 107 مورخ 28؍3؍1398 و هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی به موجب دادنامه شماره 342 مورخ 5؍12؍1396 در موضوعات مشابه حکم به عدم مغایرت شروط مورد شکایت با قانون صادر کرده است، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 474 مورخ 17؍5؍1398 رعایت شرایط آگهی استخدام را در این موارد برای شرکت کنندگان لازم الرعایه دانسته است و اخذ تعهد در ذیل مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم اعمال مدرک تحصیلی در راستای مقررات مذکور و در جهت ایجاد تسهیلات برای داوطلبین شرکت کننده در آزمون بوده است، بنابراین از آنجایی که مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها