رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803811 شماره دادنامه: 9909970906010754 تاریخ: 6/5/99

شاکی: محمودرضا حاجی نصراله فرزند عبدالحسین

طرف شکایت: شهرداری تهران - سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1136635/615 - 3/10/98 در خصوص اخذ عوارض تابلوها

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران - سازمان زیبا سازی شهرداری تهران به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1136635/615 - 3/10/98 در خصوص اخذ عوارض تابلوها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیریت محترم اداره کل امور مهندسی و ساختمان آژانس هواپیمایی عصر پارسه گشت

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان بهشهر، پلاک 43

موضوع: پاسخ نامه اداره کل امور مهندسی و ساختمان آژانس هواپیمایی عرصه پارسه گشت

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 98/1412 مورخ 28/8/98 به استحضار می رساند:

1- حسب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و آراء صادره از دیوان عدالت اداری خصوصاً دادنامه شماره 159 مورخ 30/7/96 کلیه افراد مشمول (از جمله تابلوهایی که از پرداخت عوارض معاف می‌باشند) می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زیباسازی شهر تهران اقدام نمایند.

2- با اندک تامل در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و آراء صادره از دیوان عدالت اداری مشخص می‌گردد موضوع معافیت اماکن تجاری و اداری صرفاً در خصوص تابلوهای منصوب بر سر درب (که فاقد جنبه تبلیغاتی می‌باشند) بوده و به هیچ عنوان در خصوص تابلوهای منصوب بر نما اظهار نظری از ناحیه دیوان صورت نگرفته و مصوبات شورای اسلامی در این خصوص به قوت خود باقی می‌باشد. مضافاً اینکه به استناد نامه شماره 200/46630/234/9000 مورخ 23/2/97 معاون محترم حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تابلوهایی که ماهیت تبلیغاتی داشته باشند از شمول دادنامه دیوان خارج بوده و می‌بایست علاوه بر دریافت مجوز نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه سازمان زیبا سازی شهر تهران متولی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بوده و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و یا مصوبات شورای اسلامی شهر تهران هیچ گونه معافیتی در خصوص تابلوهای منصوب بر نماء بام اماکن غیر مسکونی از جمله دفاتر خدمات مسافرت هوایی لحاظ نگردیده و مصوبات شورا در این خصوص همچنان به قوت خود باقی و می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض اقدام گردد، خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نامه حاضر، نسبت به پرداخت عوارض تابلوی منصوب بر نما و اخذ مجوز اقدام نمایند در غیر این صورت سازمان زیباسازی اقدامات لازم معمول و کلیه مسئولیت نیز متوجه آن مدیریت محترم می‌باشد.

(این نامه فقط با مهر برجسته سازمان زیباسازی دارای اعتبار است.)

حمید صابر فرزام - معاون تبلیغات و درآمد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران اخذ عوارض از تابلو که معرف محل استقرار و فعالیت اماکن می‌باشد و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه شناخته نمی شود با تفسیر موسع سعی در اخذ عوارض از تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن دارد و این در حالی است که به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوها ابطال گردیده است. لذا رسیدگی و ابطال دستورالعمل صادره مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 98-3811-8 مورخ 20/3/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شکایت مطروحه نسبت به نامه ای است که توسط معاون داخلی ذیربط در سازمان زیبا سازی شهر تهران و در پاسخ به نامه اداره کل امور مهندسی و ساختمان آژانس هواپیمایی عصر پارسه گشت تنظیم شده بنابراین اطلاق دستورالعمل به یک پاسخ ارائه شده به درخواست متقاضیان فاقد منشاء قانونی می‌باشد.

2- به موجب بند 16 و 25 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله وظایف شوراهای اسلامی تصویب عوارض پیشنهادی از سوی شهرداری می‌باشد.

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 1308 مورخ 26/6/98، 551 مورخ 20/8/92 اخذ عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی را قانونی اعلام نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست./ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308 - 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین نامه شماره 1136635/615 - 3/10/98 معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها