رای شماره 108 و109 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 370،375/82

شاکی: 1- شرکت صنایع پتو اصفهان 2 - شرکت نساجی عصرنو

موضوع:ابطال ماده 34 آیین‌نامه اجرایی شماره67452/ت 28328 ه- مورخ 28 /12/81 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383

شماره دادنامه: 108-109

مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی ابطال ماده 34 آیین‌نامه اجرایی شماره67452/ت28328ه- مورخ 28/12/81 هیات وزیران را به لحاظ مغایرت با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه درخواست نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 331 الی 354 مورخ 2/9/82 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به ماده مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع