رای شماره 328 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/02

شماره دادنامه: 328

کلاسه پرونده: 82/654

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/81/629 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت10/82/629 درخواست تجدیدنظر خواهی شهرداری تبریز نسبت به دادنامه شماره 648 مورخ 17/3/1382 به لحاظ انقضای مهلت 20 روزه رد گردیده است، اخیراً شهرداری مربوطه به موجب نامه مورخ 19/7/1382 با پیوست نمودن تصویری از رسید پستی اعلام داشته، درخواست تجدیدنظر خواهی از دادنامه موصوف در تاریخ 7/5/1382 در اجرای قسمت اخیر ماده 42 آیین دادرسی دیوان تحویل اداره پست شده است. با بررسی لازمه و احراز صحت ادعای شهرداری تبریز توجهاً به ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ 19/4/1382 به شهرداری، اعتراض در موعد مقرر 20 روزه به عمل آمده و لذا با اجابت درخواست، در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان تقاضای طرح پرونده را در هیات عمومی دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که درخواست تجدیدنظر خواهی شهرداری تبریز نسبت به دادنامه شماره 648 مورخ 17/3/1382 حسب قسمت اخیر ماده 42 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی به پست تحویل گردیده و رد تقاضای تجدیدنظر خواهی آن شهرداری به لحاظ گذشت زمان قانونی مبنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه 652 مورخ 5/6/1382 شعبه دهم تجدیدنظر در کلاسه پرونده ت10/82/629 نقض و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر خواه به شعبه پنجم تجدیدنظر محول می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع