ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

بر اساس تبصره (2) بند (1) ماده (7) قانون، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان است. صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با سازمان می‌باشد.