جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/19
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی

پرسش

در مواردی که نخستین کارشناس انتخابی در امور حقوقی، کارشناس رسمی باشد آیا پس از اعتراض به نظر او، میتوان از کارشناسان خبره محلی استفاده کرد یا نه؟
توضیح:
در شهرستان ها که کارشناس رسمی به اندازه کافی وجود ندارد ممکن است کارشناس منفرد، کارشناس رسمی باشد و با اعتراض به نظر کارشناس منفرد، موضوع به هیأت کارشناسی که کارشناسان خبره هستند محول شود. بحثی که پیش می آید این است که آیا کارشناسان خبره، توانایی اظهارنظر و رد یا قبول نظر کارشناس منفرد را دارند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اگرچه مستفاد از ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 این است که کارشناس در این قانون، اعم است از خبره و رسمی، چنانچه در حوزه قضایی کارشناس رسمی واجد صلاحیت در موضوع مطروحه وجود نداشته باشد ارجاع امر به خبره در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به نظرکارشناس رسمی بلامانع به نظر میرسد مشروط بر آنکه بنا به ملاک مذکور در تبصره ذیل ماده مرقوم، تخصص خبره، کمتر از کارشناس رسمی منتخب قبلی نباشد.

نظر اکثریت

در جاهایی که دسترسی به کارشناس رسمی باشد و کارشناس منفرد نیز رسمی باشد نمیتوان هیأت کارشناسی را از بین کارشناسان خبره محلی تعیین کرد زیرا اصل بر این است که کارشناس باید رسمی باشد و انتخاب کارشناس خبره در مواردی است که دسترسی به کارشناس رسمی نباشد. بنابراین، کارشناسان خبره نمیتوانند در اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری اظهارنظر نمایند.

نظر اقلیت

در هر موضوع، کارشناس اعم است از کارشناس رسمی و یا کارشناس خبره محلی. پس در جایی که دسترسی به کارشناس رسمی نباشد کارشناس خبره محلی تعیین خواهد شد و در هر صورت، نظر کارشناس خبره، اعتبار کارشناس رسمی را دارد و طبق مقررات راجع به کارشناس با آن رفتار خواهد شد و در موضوع سوال، ارجاع موضوع به کارشناسان خبره بلامانع است.

منبع
برچسب‌ها