نظریه مشورتی شماره 7/1402/1021 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/1021
شماره پرونده: 1402-168-1021 ک

استعلام:

در این حوزه قضایی یک شعبه کیفری دو تحت عنوان شعبه 101 دادگاه کیفری دو گرمه و یک شعبه حقوقی تحت عنوان شعبه اول دادگاه عمومی گرمه دایر بوده، لیکن رئیس شعبه 101 کیفری دو ابلاغ دادرس شعبه اول دادگاه عمومی گرمه را نیز دارد و روزانه با ارجاع پرونده حقوقی از سوی رئیس شعبه اول حقوقی، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های کیفری به پرونده‌های حقوقی نیز رسیدگی می‌نماید.
1- با وجود اینکه این حوزه قضایی دارای بیش از یک شعبه عمومی می‌باشد و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم شده‌اند و از طرفی به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با اصلاحات بعدی، هر شعبه می‌بایست صرفاً به امور حقوقی و کیفری رسیدگی کند، آیا ارجاع روزانه پرونده حقوقی به شعبه کیفری بلامانع می‌باشد؟
2- نظر به ذیل ماده فوق‌الذکر، آیا منظور از ضرورت در ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس، صرفاً مواردی مشابه ایراد رد دادرس، عدم حضور رئیس شعبه مذکور در زمان رسیدگی در محل کار (مرخصی) و... می‌باشد؟ یا این‌که رئیس شعبه حقوقی می‌تواند روزانه به شعبه کیفری پرونده ارجاع نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود و صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن دارای سمت قضایی است.
ثانیاً، در فرض سوال که رئیس شعبه دادگاه کیفری دو هم زمان ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی را نیز دارد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در فرض استعلام دادرس مذکور می‌تواند به پرونده‌های حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.

منبع