رای شماره 155 و156 مورخ 1383/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 211، 592/82

شاکی:آقای علیرضا شمس‌مولوی

موضوع:ابطال دستورالعملهای شماره 1131/800-9 مورخ 7/3/80 و 1336/840 مورخ 31/2/82 سازمان بهزیستی کشور در خصوص نحوه پذیرش و کمک به معلولین

تاریخ رای:یکشنبه 21 تیر 1383

شماره دادنامه: 155-156

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 24/3/59 شورای انقلاب و لوایح قانونی 25/4/59 و 9/11/75 خط مشی و مسیر ایجاد سازمان بهزیستی کشور را تعیین و معین نموده است. یکی از اهداف آن کمک و توان بخشی مالی و حرفه‌ای و اجتماعی به معلولین جسمی و روانی به طور عام بوده است و قانونگذار به استناد اصول 21 و 29 از قانون اساسی نظرش کمک به کلیه معلولین و به صورت عام بوده است ولی به خلاف موارد یاد شده در دستورالعملهای شماره 1131/800-9 مورخ 7/3/80 و 1336/840 مورخ31/2/82 سازمان بهزیستی کشور قائل به تفکیک شده‌اند و معلولانی می‌توانند از کمکهای سازمان بهزیستی برخوردار شوند که بخاطر معلولیتشان فاقد کارآئی از نظر جمسی هستند به طور مثال دانشجوئی مشمول کمک هزینه تحصیلی می‌گردد که از نظر جمسی و حرکتی معلولیتش خیلی شدید باشد این در حالی است که به موجب بند (ی) تبصره 17 قانون بودجه سال 82 کمک فوق‌الذکر بدون قید و شرط برای معلولین تحت پوشش بهزیستی تعیین شده در خاتمه خواستار لغو و ابطال دستورالعملهای فوق‌الذکر به علت مغایرت با قانون می‌باشم، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 1168/856 مورخ 25/2/81 و 5756/156 مورخ 11/9/82 اعلام داشته‌اند، دستورالعملهای تهیه شده در گذشته ناظر به ارائه خدمات به مددجویان به صورت گسترده و باز می‌باشد حتی افرادی را که واجد شرایط هم نبودند در برمی‌گرفت. لذا با توجه به اعتبارات محدود سازمان و کمکهای مستمر و غیرمستمر توانبخشی به این دسته از متقاضیان موجب عدم ارائه خدمات به معلولین واجد شرایط و با درصد معلولین بالا می‌گردید و عملاً امکان بهره‌برداری صحیح و مطلوبتر از اعتبارات اختصاص یافته به این بخش را غیر ممکن می‌نمود. با در نظر گرفتن اعتبارات محدود این سازمان که همه ساله در بودجه کل کشور لحاظ می‌شود و لزوم اعمال تدابیر و ضوابط مناسب به منظور ارائه خدمات توانبخشی به معلولین واجد شرایط کمیته تخصصی در مرکز تشکیل و نسبت به اصلاح دستورالعملهای قبلی و تدوین دستورالعملهای مورد شکایت با هدف دستیابی به اهداف واقعی توانبخشی و ارائه خدمات به افراد معلولی که به نسبت شدت معلولیت نیاز بیشتری به خدمات توانبخشی و بهره‌وری هر چه بیشتر از اعتبارات محدود توانبخشی به نفع معلولین مشکل‌دار پس از تجدیدنظر خواهی از بهزیستی استانها و با بررسیهای کارشناسی و بهره‌وری از تجارب گذشته و ضرورت تفکیک اهداف و خدمات حمایتی از توانبخشی و احاله آن به حوزه تخصصی مربوطه در سازمان و نهادهای موازی و همسو به تصویب نهایی رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

دستورالعمل های مورد اعتراض در جهت تسهیل در تحقق اهداف قانونگذار به شرح مقرر در قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی در زمینه تدارک امکانات پیشگیری و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و معلولین غیر قابل توانبخشی با عنایت به اعتبارات مالی مربوط و امکانات موجود تهیه و تنظیم شده است و از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع