جرم انگاری رفتار توهین به روحانی با برداشتن عمامه از سرش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

جرم انگاری رفتار توهین به روحانی با برداشتن عمامه از سرش

پرسش

فردی متعرض یک روحانی شده و عمامه وی را از سرش برداشته است (انداخته است). پس از گزارش مامورین مربوطه و شاهد عینی قضیه، ‌بدون شکایت شاکی، دادگاه بخش به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامی تعزیرات وی را به 5 سال حبس محکوم نموده است. حال بفرمائید رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر شده است یا خیر؟ و اصولاً توهین به یک روحانی به صورت برداشتن عمامه وی، توهین به مقدسات تلقی می‌گردد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

هرچند نظریه ابرازی از وجاهت بیشتری برخوردار است ولیکن پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و انطباق با قانون در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است و در هر صورت به نظر می‌رسد موضوع از شمول بزه موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) که قائل بر هتک حرمت مقدسات دینی است، خارج می‌باشد.

نظر اکثریت

توهین به لباس روحانیت، توهین به شخص روحانی نیست، بلکه توهین به لباس مقدس روحانیت است، همانطوری که دادسرای ویژه روحانیت یک روحانی را به لحاظی خلع لباس می‌نماید و این نشانگر آن است که لباس روحانیت مقدس است؛ بنابراین رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، همانطوری که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی تعزیرات برای توهین به مقدسات اسلامی مجازات 1 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

ملاک، نیّت شخص است. اگر او قصد مقابله با نظام را داشته باشد می توان گفت عمل وی اهانت به مقدسات اسلام است؛ لکن اگر او چنین قصدی نداشته نمی توان موضوع را با توهین به مقدسات منطبق دانست.

نظر ابرازی

اصولاً توهین به لباس روحانی توهین به مقدسات اسلام نیست و موضوع منصرف از آن است؛ چراکه در ماده بعد یعنی ماده 514 قانون مجازات اسلامی تعزیرات برای توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی مجازات شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی نموده است؛ فلذا نمی توان گفت توهین به لباس یک روحانی شدیدتر از توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

منبع
برچسب‌ها