نظریه مشورتی شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26

تاریخ نظریه: 1402/04/26
شماره نظریه: 7/1401/1350
شماره پرونده: 1401-186-1350ک

استعلام:

امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداری و بعضاً فروش دارو خارج از شبکه رسمی (داروخانه) می‌نمایند. حال سوال این است آیا نگهداری دارو در منزل و کشف آن توسط مرجع انتظامی دارای نص کیفری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24، خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک؛ و همچنین برابر تبصره 2 ماده 61 قانون پیش‌گفته، فراهم کردن داروهای سقط جنین به طور گسترده، جرم و مستوجب مجازات است.
ثانیاً، نگهداری داروهای ساخت خارج، چنانچه در حدود متعارف و برای مصارف شخصی و غیرتجاری باشد، برابر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 و تبصره یک ذیل آن جرم نیست.
ثالثاً، نگهداری داروهای تولید داخل در منزل در حدود متعارف و برای مقاصد غیرتجاری، با لحاظ تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته جرم نیست.

منبع