رای شماره 314 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/18

شماره دادنامه: 314

کلاسه پرونده: 259/82

شاکی: آقای بهروز شاکری‌راد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی و عقود اسلامی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هائی که از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی می‌باشد را درخواست نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت ‌الاسلام ‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به عدم تعیین مشخصات دقیق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مورد شکایت در دادخواست تقدیمی و عدم امکان پاسخگوئی به شکایت مذکور از ناحیه طرف شکایت، پرونده به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع