نظریه مشورتی شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25

تاریخ نظریه: 1402/04/25
شماره نظریه: 7/1401/1112
شماره پرونده: 1401-168-1112 ک

استعلام:

دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را به لحاظ عدم صلاحیت نقض و پرونده را به مرجع صالح (دادگاه ویژه) ارسال کرده است. دادگاه ویژه رسیدگی را به دادگاه تجدید نظر احاله داده است. 1- آیا احاله به تجدید نظر صحیح است یا باید به بدوی احاله می‌شد؟ 2- بر فرض صحت احاله به تجدید نظر، با فرض اینکه قبلا رای را نقض کرده، مستقیماً مجاز به دادرسی است یا باید پرونده را حسب مورد به دادگاه بدوی یا دادسرا ارسال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که اختیار واگذاری پرونده به سایر مراجع قضایی به شرح مقرر در تبصره ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت اختصاص به دادسرای ویژه روحانیت دارد و نحو احاله پرونده در فرض استعلام مبهم می‌باشد؛ اما در فرض استعلام با توجه به این‌که دادگاه نخستین قبلاً نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است، بنابراین دادگاه تجدید نظر باید پس از واگذاری پرونده در مقام تجدید نظرخواهی به رسیدگی ادامه داده و رای مقتضی صادر کند و ارسال پرونده به دادگاه نخستین صحیح نیست.

منبع