بخش ه ) داده های ارتباطی

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی ارتباطی افراد عبارتند از:
1. شماره تلفن منزل
2. شماره تلفن همراه شخصی
3. آدرس رایانامه شخصی
4. آی پی رایانه شخصی
5. مشخصات منحصر بفرد وسیله ارتباطی متعلق به فرد نظیر شناسه های منحصر بفرد دستگاه تلفن همراه (IEMI) و سیم کارت (ISMI)
6. شماره های تلفن همسر، فرزند، والدین، برادر و خواهر و عروس و داماد
7. مشخصات و محتوای نامه ها و مکاتبات خصوصی
8. اطلاعات مرسولات پستی
9. اطلاعات چت های خصوصی (دو نفر یا گروه محدود و معین)
10. داده های ترافیک با وسایل ارتباط شخصی
11. ارتباطات صورت گرفته از طریق رایانامه شخصی
12. ارتباطات صورت گرفته از طریق تلفن شخصی
13. ارتباطات صورت گرفته با سایر طرق ارتباط غیرعمومی
14. داده های کاربران
شماره های تماس با مدیران و سایر کارمندان، در زمره داده های شخصی محسوب نمی شوند.