رای شماره 63 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 21/81

شاکی: آقای نعمت‌الله قاسمی

موضوع: ابطال ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های مرتبط با آن

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 63

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌ است اداره اماکن تهران مغازه بنگاه املاک اینجانب را به استناد ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های آن پلمپ نموده‌ است با توجه به اینکه این اقدام غیرقانونی انجام شده و موجب خسارت معنوی و مالی به اینجانب وارد شده درخواست رسیدگی و ابطال ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های آن را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قوانین در هیات عمومی دیوان مجوز قانونی ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌ها نیز متضمن ذکر مشخصات کامل و تعیین موارد دقیق مخالفت و مغایرت آنها با موارد مصرح در ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض به کیفیت مطروحه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع