نظریه مشورتی شماره 7/1401/227 مورخ 1402/06/28

تاریخ نظریه: 1402/06/28
شماره نظریه: 7/1401/227
شماره پرونده: 1401-66-227 ع

استعلام:

1- آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رای از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟
3- چنانچه رای در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رای دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیاتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
ثانیاً، دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رای هیات موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در مقام صدور رای بدوی است و این رای مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظرخواهی است.

منبع