1) اعتراض به حکم صادر شده در خصوص دیه تعیین شده مبتنی بر توافق شاکی ومتهم 2) شرایط توبه مسقط حد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 ) در صورت صدور حکم به پرداخت دیه مبتنی بر توافق شاکی و متهم در خصوص میزان آن، اعتراض به حکم از این حیث فاقد وجاهت است. 2 ) توبه در صورتی می‌تواند مسقط حد باشد که قبل از اثبات جرم، صورت گیرد و توسط دادگاه احراز شود.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در ساعت 23/50 مورخه 1390/09/03 برابر اعلام مرکز پیام کلانتری... حوزه... مبنی بر یک فقره درگیری در بیمارستان...، مامورین انتظامی در محل بیمارستان حاضر و شخصی به هویت م.ب. به مامورین مراجعه و اظهار داشته تعداد دو نفر به اسامی ح.م. و ف.ط. خواهر بنده به نام ز.ب. 27 ساله اهل و ساکن... را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. خانم ز.ب. نیز بیان داشته من برای خرید به بیرون از منزل رفته بودم که دو نفر با خودرو که هویتشان در بالا ذکر شد و از محل سکونت آن‌ها اطلاعی ندارم بنده را به‌زور سوار خودروشان کرده و به‌جایی که آنجا را نمی‌شناسم برده و با تهدید به اینکه اگر مشروب نخوری با فیلم‌برداری آبرویت را خواهیم برد بعد از اینکه مشروب را به خوردم دادند، شروع به ضرب و شتم بنده کردند. بعد مرا در خیابان رها نمودند و آثار ضرب و شتم در وضعیت ظاهری وی مشهود بوده است. خانم ز.ب. در تحقیق از وی به‌عنوان شاکی در مرجع انتظامی اظهار داشته این جانبه شش ماه پیش به‌صورت تلفنی با ح.م. حدودا 24 ساله آشنا شدم. نام‌برده با وعده اینکه خواستگاری بیاید و باهم ازدواج کنیم با من صحبت می‌کرد. آقای ح.م. مورخه 1390/09/03 در ساعت 17/30 با شماره... با این جانبه تماس گرفت و گفت از منزل بیا بیرون کار واجب دارم و چندین بار اصرار نمود بیا بیرون که من گفتم کار دارم پشت تلفن کار خود را بگو. نهایتا سر خیابان... رفتم نام‌برده با پراید سرمه‌ای‌رنگ به همان خیابان آمد و با زور و تهدید مرا سوار خودروی خود نموده و این جانبه را با خودرو به سمت مرغداری در حوالی شهرک... برده بنده از خودرو پیاده نمی‌شدم که آقای ح.م. موهای بنده را کشید و با زور از خودرو پیاده کرد حدودا بعد از 5 دقیقه آقای ف. که داماد ح.م. می‌باشد بازور دهان بنده را بازکرده بود و ح.م. مشروبات الکلی به دهان من ریخت بنده مقاومت می‌کردم نام‌بردگان با مشت و لگد می‌زدند دیگر ندانستم چی شد چون مشروبات الکلی به‌زور به دهان من ریخته بودند چیزی متوجه نشدم اما حدود 4 ساعت بنده را در مرغداری نگه داشتند. به علت کتک این‌جانبه از ناحیه چشم سمت چپ و سروصورت دچار آسیب‌دیدگی شدم. ح.م. مجددا مرا ساعت 22 جلوی منزل دوستم ز. رساند و حال بنده خیلی بد بود که با خواهرم تماس گرفته و خواهرم مرا به بیمارستان... برد که 2 ساعت در بیمارستان بستری بودم خواهرم با پلیس 110 تماس گرفتند مامورین آمدند از ح.م. و دامادش ف. شاکی هستم ح.م.که وعده ازدواج داده بود بازور و تهدید مرا به مرغداری برد و کارهای خیلی بد با اینجانب انجام داد و کارهای دیگری کردند که قابل‌گفتن نیست و حاضرم پزشکی قانونی بروم. شاکیه در ادامه تحقیقات بعدی اضافه نموده وقتی به مرغداری رسیدیم خودرو سفید پراید آنجا بود من پرسیدم آن‌ها کی هستند و گفتم برگردیم که او اصرار می‌کرد که تا صبح باید بمانیم داخل مرغداری اتاقی بود که برق و درب کشویی داشت دیدم یک نفر دیگر به هویت ف. آمد و دهن بنده را نگه داشت. ح.م. دهن من مشروب می‌ریخت احساس سوزش در گلو می‌کردم هر دو نفر مرا کتک می‌زدند من فرار کردم و بیرون آمدم دوباره ف. آمد و مرا گرفت و به داخل برد و به‌زور اول ح. به بنده تجاوز کرد و لباس‌های من را درآورده بود و بعد از او ف. آمد و قصد تجاوز داشت. من مقاومت کردم و صورت او را چنگ انداختم احتمالا آثار آن باقی است. ف. فقط مرا کتک زد ف. مرا سوار خودروی پراید کرد و ح. جلوی درب مرغداری بود و مرا به سمت آب برد و روی صورتم خون می‌آمد دستمال داد تا پاک کنم و ح. نیز بود ف. می‌گفت اگر شکایت کنی و به خانواده‌ات بگویی از تو فیلم گرفتیم پخش می‌کنیم و مرا جلوی خانه دوستم پیاده کردند. ح.م. 22 ساله در تحقیق از وی در مرجع انتظامی در مورد شکایت شاکیه اظهار داشته ساعت 18 غروب بود که با ز.ب. تماس گرفتم و او را در خیابان... سوار نمودم و با یکدیگر دور زدیم و حرف زدیم. خانم ب. گفت شب نمی‌خواهم خانه بروم می‌خواهم با تو باشم و گفت بیا جایی برویم حرف بزنیم و به مرغداری داخل روستای... بردم برای پدر دامادم می‌باشد و شاکی گفت من نامزدی خود را به خاطر تو به هم زدم و من او را زدم. داخل مرغداری بودیم که دامادمان ف. آمد گفت اینجا چه می‌کنید من گفتم با یکدیگر حرف می‌زدیم و من شاکی را زدم در مورد خوراندن مشروب به شاکیه اظهار داشته، من و دامادمان به او مشروب ندادیم و تجاوز نکردم فقط بنده به وی دست زدم و او را کتک زدم اما اگر پزشکی قانونی تایید کند تجاوز را قبول دارم. شاکیه خانم ز.ب. به پزشکی قانونی معرفی‌شده و مرجع مذکور پس از معاینه مشارٌالیها اعلام نظر کرده که پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع دندانه‌دار و فاقد پارگی است. لازم به توضیح است در این‌گونه پرده‌ها امکان دخول بدون ایجاد پارگی وجود دارد. یک عدد شلوار جین و پنج عدد سواپ از ناحیه مقعد و مدخل رحم گرفته شد که جهت بررسی تجسس اسپرم به آزمایشگاه ارسال گردید که پس از حصول پاسخ اعلام خواهد شد. ضمنا وجود جراحات متعدد در اعضای بدن شاکیه را با ذکر نوع جراحت گواهی نموده است مامورین با دستور قضایی برای دستگیری ف.ط. به محل سکونت وی مراجعه و در بازرسی از منزل وی تجهیزات دریافت از ماهواره کشف و صورت‌جلسه گردیده است و در بازرسی از خودرو م. عینک آفتابی و عینک طبی متعلق به شاکیه کشف‌شده است. پس از گزارش موضوع به دادستان... پرونده به بازپرس دادسرای... ارجاع شده است. ح.م. در بازپرسی اظهار داشته ما چهار ماه است با خانم ز.ب. دوست هستیم. خواهرش به من گفت با خواهرم صحبت نکن چون نامزد دارد من فقط یک سیلی به صورتش زدم در مورد خوراندن مشروب به شاکیه نیز گفته است دوتایی با رضایت هم خوردیم. من روزی که با این خانم بودم دو استکان شراب خوردم قبلا هم شراب خورده‌ام و حد هم بر من جاری‌شده است. خانم ز.ب. در بازپرسی اظهار داشته از ح.م. و ف.ط. شاکی هستم و جریان بردن وی به مرغداری و خوراندن مشروب را شرح داده و ادامه داده است که ح. تجاوز کرد ف. تجاوز نکرد ولی قصد تجاوز داشت بچه‌اش را قسم دادم و ارواح برادرش را هم‌قسم دادم کاری با من نکرد البته من هم مقاومت کردم به صورتش چنگ زدم. پزشکی قانونی پیرو نظریه قبلی اعلام نموده که شاکیه برای بررسی ضایعات احتمالی در ناحیه دندان‌ها به آن اداره مراجعه نماید. خراشیدگی مخاط دهان اعلام‌شده در گواهی اولیه دو عدد می‌باشد در معاینه انجام‌شده در مورخه 1390/09/05 آثار کبودی و خراشیدگی در ناحیه مقعد مشهود نبوده است. مجددا در گواهی دیگر پزشکی قانونی اعلام نموده در مورد شاکیه، نظریه متخصص اعصاب و روان اخذ گردیده نام‌برده علاوه بر ضایعات اعلام‌شده در گواهی قبلی دارای اختلال عصبی حاد گردیده، لازم است معاینه مجدد شود. ف.ط. پس از دستگیری در بازپرسی در مورد شکایت شاکیه اظهار داشته من رفتم مرغداری خودمان که سرکشی کنم البته مرغداری را به م.ط. اجاره دادیم. داخل مرغداری یک پراید بود دم ساختمان نگهبانی داخل محوطه، بعد که وارد شدم دیدم این دو نفر نشسته‌اند و هر دو باهم مشروب می‌خوردند اما چه چیزی بود نمی‌دانم. دختره که مرا دید و من گفتم اینجا چه می‌کنید چون تا آن موقع مرغداری نیامده بود تا این حرف را زدم دختره مست بود سلیطه‌گری درآورد و گلوی مرا گرفت و می‌خواست مرا خفه کند یک کشیده به او زدم افتاد روی جعبه‌ها و دست روی ح. بلند کردم. ح.گفت نکن آبرویم رفت سوار خودرو شدم و آمدم. سوال شده اگر این‌طور هست که می‌گویی چرا دو سه روز متواری شدی؟ جواب داده روزی که ماموران آمدند متواری نبودم تهران بودم و تجهیزات ماهواره هم مال من است. آقای الف.م. وکیل دادگستری از شاکیه اعلام وکالت نموده است. پزشکی قانونی پیرو نظریات قبلی اعلام نموده که با اخذ نظریه متخصص و بررسی آن مشخص‌شده که خانم ز.ب. دارای شکستگی استخوان بینی نیز می‌باشد. در مواجهه حضوری میان شاکیه و متهمان دادگاه از شاکیه سوال کرده آیا خودت سوار پراید شدی یا با زور شخص راننده و هم‌دست وی؟ که شاکیه پاسخ داده خودم سوار پراید شدم و اظهارات قبلی‌اش را تکرار کرده که ف. قصد تجاوز داشت که نگذاشتم ولی ح. تجاوز کرده است. هر دو متهم ف.ط. از وکلای دادگستری را به‌عنوان وکیل خود معرفی نموده‌اند. بازپرس از چند نفر شاهد در رابطه با ارتباط و دوستی شاکیه و ح.م. تحقیق کرده است که آن‌ها نیز به وجود رابطه قبلی آن‌ها گواهی داده‌اند. سپس بازپرس در خصوص اتهام آدم‌ربایی متهمان قرار منع تعقیب و در خصوص اتهامات دیگر آنان ازجمله ایراد ضرب شاکیه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و خوراندن مشروب به‌اجبار به شاکیه حسب مورد قرار مجرمیت و در مورد ادعای تجاوز به عنف به طرح مستقیم موضوع در دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و قرارهای صادره مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرارگرفته و پرونده با صدور کیفرخواست در خصوص اتهامات دیگر متهمان موضوع قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس به دادگاه کیفری استان ارسال تا به اتهامات متعدد متهمان توام با اتهام تجاوز به عنف رسیدگی شود. ضمنا پرینت مکالمات و پیامک‌های ردوبدل شده میان متهم ح.م. با ز.ب. اخذ و در 76 برگ ضمیمه پرونده شده است. پزشکی قانونی نیز اعلام نظر کرده که صدمات روان‌پزشکی نام‌برده بهبودی کامل نیافته و معاینه مجدد وی لازم است. پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارجاع شده و در دادگاه مذکور شاکیه شکایت خود را شرح داده و در مورد سوارشدن به ماشین اظهار داشته من نمی‌خواستم سوار بشوم ولی او گفت اگر سوار نشوی آبروریزی می‌کنم منهم سوار شدم و در مورد تجاوز به خود نیز گفته است ح. به‌زور تجاوز کرد ف. نگاه می‌کرد و کار خلافی انجام نمی‌داد از جلو تجاوز کرد ف. می‌خواست تجاوز کند که نگذاشتم وقتی ح. تجاوز می‌کرد متوجه نشدم کاندوم دارد یا خیر. ف.ط. در دادگاه مطالب قبلی که در گزارش به آن‌ها اشاره‌شده را تکرار کرده و درآوردن لباس‌ شاکیه و خوراندن مشروب به وی را قبول نکرده و گفته است او کاملا دروغ می‌گوید با میل خودش مشروب می‌خورد و چگونه است یک خانم در اختیار دو نفر باشد و یکی از آن‌ها موفق شود به او تجاوز کند اما دیگری موفق نمی‌شود تجاوز کند؟ او دروغ می‌گوید اصلا موضوع تجاوز مطرح نبوده است اگر من می‌توانستم به‌زور به او مشروب بخورانم طبیعتا به‌زور هم می‌توانستم به او تجاوز کنم من دو کشیده به او زدم اینکه گفته است انگشت و گوش او را گاز گرفته‌ام مگر من سگ هستم که او را گاز گرفته باشم. در رابطه با شکستگی بینی ایشان قبول ندارم چون در گواهی قبلی پزشکی قانونی نوشته بود خون‌مردگی در بینی دارد ننوشته بود شکستگی دارد اگر لازم است برای اثبات اینکه شکستگی ندارد هزینه کمیسیون پزشکی را پرداخت کنم تا ثابت شود شکستگی بینی ندارد. در مورد اتهاماتش، داشتن تجهیزات ماهواره را قبول کرده ولی سایر موارد را قبول نکرده است. متهم دیگر ح.م. پس از تفهیم اتهاماتش به وی اظهار داشته مشروب را قبول دارم یک استکان بود می‌دانستم مشروب حرام است ولی خوردم و اجبار در مورد خوراندن مشروب به شاکیه، اظهار داشته قبول ندارم ایشان هم یک استکان خورد مشروب متعلق به خودش بوده مشروب داخل بطری آب‌معدنی بود. ایراد ضرب را قبول دارم که او را زدم دو بار او را زدم چون‌که او به من دروغ گفته بود ابتدا می‌گفت مجرد است بعد فهمیدم طلاق گرفته است. کارد میوه‌خوری داخل داشبورد بود اصلا آن را درنیاوردم وقتی می‌خواستم کمپوت گیلاس بازکنم در آن اتاقک، آن را از داشبورد درآوردم بنابراین تهدید در کار نبوده است. در مرغداری خانم لباس‌هایش تنش بود اصلا لباس خود را درنیاورده بود مانتو فقط تنش بود موقعی که می‌خواستیم برگردیم چون خانم حاضر نبود هل دادم سرش به ستون درب ماشین خورد. در رابطه با تماس‌های تلفنی هم گفته او با من تماس می‌گرفت سوار کردن وی با زور به ماشین هم دروغ است. پزشکی قانونی در ادامه نظریات قبلی اعلام کرده که آسیب دندانی مرتبط با تروما احراز نشد. در جلسه دادرسی 1391/02/31 نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و مجازات متهمین را نموده است. شاکیه ضمن تکرار شکایتش از هر دو متهم م. وط.، اظهار داشته بینی‌ام را ف. زده است و دهانم را ف. باز می‌کرد و ح. مشروب می‌ریخت آن‌ها را بیرون می‌ریختم چیزی از مشروب‌ها نخوردم ف. دست‌هایم را گرفته بود و ح. لباسم را به‌زور درمی‌آورد مشروب را من تهیه نکرده بودم و جراحت‌هایی را که متهمان به وی وارد کرده‌اند بیان کرده است. وکیل شاکیه نیز تقاضای مجازات متهمان را نموده است که موکلش ازنظر روحی، روانی دچار مشکل شده و شب کابوس این ماجرای تلخ را می‌بیند. متهم م. پس از قرائت اتهام تجاوز به عنف به‌ وی اظهار داشته اتهام را قبول ندارم به ‌اجبار خودش رفتم. اتهام شرب خمر و ایراد ضرب به شاکیه را به شرح قبلی پذیرفته است و مطالب قبلی را تکرار کرده است. ف.ط. نیز مطالب قبلی را گفته و وکیل متهمان نیز مدافعات خود را مطرح کرده است که با توجه به نظریه پزشکی قانونی و انکار شدید موکل، اتهام تجاوز به عنف م. رد می‌شود و ف.ط. به نظریه پزشکی قانونی در مورد شکستن بینی شاکیه اعتراض کرده است. دادگاه در رابطه با شکستگی بینی شاکیه، دستور تشکیل کمیسیون پزشکی را صادر کرده و پزشکی قانونی نیز اعلام نظر نموده است که ارتباط شکستگی بینی نام‌برده با حادثه از نظر این اداره کل محرز می‌باشد و شکستگی بینی به‌صورت مطلوب التیام‌یافته است و در مورد اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی که به دنبال موضوع این پرونده ایجاد شده، ارش 25 درصد دیه کامل را اعلام کرده است. متهمان در آخرین دفاع نیز مطالب قبلی را گفته‌اند و متهمان و شاکیه در جلسه دادرسی 1391/09/19 در مورد نحوه پرداخت دیه توافق کرده‌اند. سپس دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص شکایت خانم ز.ب. علیه آقایان ح.م. دایر به تجاوز به عنف و اکراه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکیه و انکار متهم و اینکه دلیلی بر وقوع بزه تجاوز به عنف ارائه نشده است دادگاه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز بزه، به استناد اصل کلی برائت حکم به تبرئه متهم صادر و اعلام می‌نماید و اقدام متهم را در حد رابطه نامشروع دون زنا به عنف و اکراه تشخیص داده است و به استناد قسمت اخیر ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. همچنین در مورد اتهام متهم دایر به شرب خمر با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست اصداری دادسرای... و اقاریر صریح متهم نزد دادگاه بزه‌کاری وی محرز و مسلم بوده و به استناد مواد 165 و 168 و 174 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل هشتاد تازیانه با رعایت ماده 176 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌نماید. در مورد اتهام آقای ف.ط. دایر به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و کشف تجهیزات از منزل متهم و کیفرخواست اصداری دادسرا و اقاریر متهم دادگاه بزه‌کاری متهم را محرز دانسته و به استناد بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره متهم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات به نفع دولت محکوم می‌نماید. در مورد اتهام ردیف اول دایر به مست کردن شاکیه و تهدید با چاقو و اتهام متهم ردیف دوم دایر به معاونت در اجبار شاکیه به شرب خمر با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و مدافعات و انکار متهمان و مدافعات وکیل مدافع آنان، دادگاه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز بزه به استناد اصل کلی برائت حکم به تبرئه متهمان صادر و اعلام می‌نماید. در مورد اتهام متهمان دایر به مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به شاکیه با عنایت به محتوای پرونده و شکایت شاکی و گواهی‌های پزشکی قانونی و اقرار متهمان به ایراد ضرب‌وجرح نسبت به شاکیه دادگاه بزه‌کاری متهمان را محرز و مسلم دانسته و با توجه به توافق شاکیه به سی درصد دیه کامله و توافق متهمان به پرداخت آن، دادگاه هر دو متهم را به‌صورت تساوی محکوم به پرداخت سی درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق شاکی می‌نماید که ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم مکلف به پرداخت می‌باشند و نسبت به مازاد، با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی به استناد بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری رای به موقوفی تعقیب متهمان صادر می‌نماید. پس از ابلاغ رای وکیل محکومٌ‌ علیهما با تقدیم لایحه‌ای نسبت به دادنامه صادره در خصوص ارش مقرره برای افسردگی شاکیه و نیز در نظر گرفته نشدن توبه ح.م. از ارتکاب شرب خمر توسط وی قبل از انشاء رای اعتراض کرده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به‌عمل‌آمده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه وکیل محکومٌ‌ علیهما هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.م. و ف.ط. با وکالت الف.ط. نسبت به آن قسمت از دادنامه به شماره فوق‌الذکر صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان که راجع به محکومیت مشارٌالیهما به پرداخت دیه بالمناصفه به شاکیه (خانم ز.ب.) با توجه به توافق حاصله فی‌مابین شاکیه و دو نفر فوق‌الذکر در رابطه با میزان و نحوه پرداخت دیه بابت جراحات آسیب‌های وارده به شاکیه طبق گواهی‌های صادره از پزشکی قانونی هست و اعتراض بعد از توافق فاقد توجیه است. همچنین ادعای توبه ح.م. از سوی وکیل وی از بابت فعل حرام شرب خمر قبل از انشای حکم توسط دادگاه صرف‌نظر از عدم طرح ادعای توبه در جلسه دادرسی، با توجه به اینکه توبه قبل از اثبات جرم و در صورت احراز آن توسط دادگاه، مسقط حد به‌استثنای محاربه و قذف می‌باشد و توبه برفرض ادعای آن قبل از انشاء حکم توسط دادگاه مسقط حدّ نمی‌باشد و در مانحن ‌فیه صدور حکم توسط دادگاه موید مورد فوق می‌باشد، لذا با ردّ اعتراضات به‌عمل‌آمده مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت‌های فوق‌الذکر ابرام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد علی کریم‌پور - اکبری

منبع
برچسب‌ها