رای شماره 38 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9803269 شماره دادنامه: 9909970906010038 تاریخ: 27/2/99

شاکی: خانم نرگس قربان زاده

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال نامه شماره 90945/120 مورخ 14/6/1397 شورای عالی آموزش و پرورش

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 90945/120 مورخ 14/6/1397 شورای عالی آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 22/109131/180 تاریخ 7/6/97 در خصوص تعدیل شرط معدل و سن داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه اختصاصی اعلام می دارد:

با توجه به اینکه شرایط داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 97 برای پذیرش و تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در دفترچه آزمون و راهنمای ثبت نام انتخاب و شرکت در آزمون و انتخاب رشته تحصیلی درج و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و اطلاع رسانی شده است و طبعا به همین دلیل ممکن است بسیاری از متقاضیان فاقد شرایط، دانشگاه های مذکور را انتخاب نکرده باشند، بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این افراد هرگونه تغییر در شرایط اعلام شده در سال جاری و حین مصاحبه و بررسی شرایط داوطلبان به مصلحت و مجاز نیست.

چنانچه شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های مذکور نیاز به اصلاح دارد لطفا دستور فرمایند موضوع از جمیع جهات بررسی و پس از تکمیل نمودن برگ طرح توجیهی و پیشنهاد لازم و اخذ موافقت وزیر محترم آموزش و پرورش برای طرح و بررسی در کمیسیون منابع انسانی و شورای عالی آموزش و پرورش به این دبیرخانه ارسال شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا است.

2- مغایر اصل 28 قانون اساسی مبنی بر لزوم برابری فرصت ها در اشتغال می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 205274/810 مورخ 5/11/1398و لایحه منضم به شماره 194206/710 مورخ 18/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- موضوع خواسته استخدام و شرکت در گزینش است و در صلاحیت شعب دیوان و نه هیات عمومی.

2- شاکی در یکی از کدرشته های انتخابی قبول شده است و مطابق قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش تعهد به خدمت دارد. تعهد به خدمت نیز مطابق قانون پیش از ثبت نام اخذ می‌شود و بنابراین بعد از اخذ تعهدنامه محضری، تعهد موضوع قانون موضوعیت دارد و شخص متعهد است. هرگونه جابه جایی نیز صرفا در صورت نیاز آموزش و پرورش اتفاق می افتد.

3- مطابق اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص مرحله تکمیل ظرفیت سال 98 امکان ثبت نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیرفته شدگان کدرشته های تحصیلی بورسیه یا شرایط خاص که به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند، وجود ندارد. همچنین مطابق این دفترچه راهنما امکان تغییر رشته و گرایش و انتقال و جابه جایی و.. وجود ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

موضوع مطروح بدین شرح است که رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به فقدان شرایط برخی داوطلبان معرفی شده از جانب سنجش در برخی رشته های خاص استعلام می‌نماید تا در خصوص تعدیل شرط معدل و سن اعلام نظر نمایند. شورای مزبور در نامه شماره 90945/120 مورخ مورخ 14/6/1397 بیان می‌دارد که تغییر شرایط داوطلبان تضییع حق داوطلبانی است که به سبب فقدان شرایط اولیه در این رشته ها ثبت نام نکردند. بنابراین امکان تغییر وجود ندارد. با عنایت به اینکه اصل رعایت تشریفات مقرر قانونی ایجاب می‌نماید که شرایط داوطلبان رشته ها پیش از ثبت نام اعلام شود و لزوم رعایت اصول عدالت استخدامی نیز ایجاب می‌نماید که تغییر در شرایط ثبت نام در رشته ها بایستی به نحوی باشد که همه داوطلبان واجد شرایط امکان رقابت یابند و نه اینکه تغییر مزبور صرفا به نفع عده محدودی برقرار شود، بنابراین نامه مورد اعتراض را مقرر داشته است، مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. بنابراین صدور رای به رد شکایت مورد تقاضا است. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موضوع مطروح بدین شرح است که رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در نامه ای به دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به فقدان شرایط برخی داوطلبان معرفی شده از جانب سنجش در برخی رشته های خاص استعلام می‌نماید تا در خصوص تعدیل شرط معدل و سن اعلام نظر نمایند. شورای مزبور در نامه شماره 90945/120 مورخ مورخ 14/6/1397 بیان می‌دارد که تغییر شرایط داوطلبان تضییع حق داوطلبانی است که به سبب فقدان شرایط اولیه در این رشته ها ثبت نام نکردند. بنابراین امکان تغییر وجود ندارد. با عنایت به اینکه اصل رعایت تشریفات مقرر قانونی ایجاب می‌نماید که شرایط داوطلبان رشته ها پیش از ثبت نام اعلام شود و لزوم رعایت اصول عدالت استخدامی نیز ایجاب می‌نماید که تغییر در شرایط ثبت نام در رشته ها بایستی به نحوی باشد که همه داوطلبان واجد شرایط امکان رقابت یابند و نه اینکه تغییر مزبور صرفا به نفع عده محدودی برقرار شود، بنابراین نامه مورد اعتراض را مقرر داشته است، مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. بنابراین رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها